แท็ก - Robotic Academy

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหุ่นยนต์ Gesture-Motion Robot Camp โดย Robotic Academy

ค่ายหุ่นยนต์ Gesture-Motion Robot Camp ในค่ายน้องๆ ได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติ จริงกับการสร้างหุ่นยนต์และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการแสดงท่าทาง ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการใช้ท่าทางได้อย่างอิสระ