แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม)

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โดยสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้จากค่าย มาใช้สมัครโครงการรับตรงของคณะฯ (ในสาขาที่น้องร่วมค่าย)

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 4 วัน

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

สำหรับน้องที่สนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ด้านชีววิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ :)

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

[รอบสอง] โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปีการศึกษา 2561

[เปิดรอบสอง] โครงการนี้เป็นโครงการที่นักเรียนม. 6 (วิทย์ - คณิต) ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2560 และพิเศษสุดๆ สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองการเข้าค่ายจะได้รับประกาศนียบัตรของทางภาควิชา

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวะศิลปากร (เทคโนโลยีอาหาร)

ขอเชิญน้องๆ ม.6 มาทำความรู้จักกับพวกเราชาว Food Tech SU ในค่ายอัจฉริยภาพวิศวะศิลปากร (เทคโนโลยีอาหาร) ในวันที่ 5 ส.ค. 60 นี้ น้องๆจะได้ทดสอบความถนัดในสาขาเทคโนโลยีอาหาร เชิญผู้ปกครองมาด้วยนะ สมัครเลย งานนี้ฟรี!