แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

PETRO CAMP V ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่อยากเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ (SU-TCAS รอบ Portfolio)

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 2019 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

น้องๆ จะได้รับความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการจริง และสามารถมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63 โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประกวดแข่งขัน

EN-Camp 2019

โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเคมี 63

มาทำความรู้จักวิศวกรรมเคมีและทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆ ผู้ที่ผ่านค่ายในระดับดีเด่นหรือดีมากสามารถยื่นสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ในช่องทางรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพ หรือนำมาประกอบ Portfolio

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#7 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี