แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 2 วัน

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร “PETRO CAMP III”

เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT สำหรับน้องๆ ชั้น ม.6 ที่ไม่อยากพลาดโอกาสเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ต้องไม่พลาด เพราะเราจัดเต็มทั้งสาระความรู้ ความสนุก และกิจกรรมอีกมากมาย

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

MSE CAMP #3 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

กิจกรรมสร้าง Portfolio และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาในสาขาวิชา โดยไม่ต้องสอบเข้า ได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และบรรยากาศของการเรียนการสอน

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร “โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย