แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมอื่นๆ ค่ายนิเทศ รับสมัครอีก 4 วัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ โครงการ “Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4”

ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

PETRO CAMP#2 ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์

เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.5-6 ที่สนใจทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มาร่วมกันค้นหาความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และร่วมกิจกรรมกับเราใน PETRO CAMP#2 พร้อมรับสิทธิ์สมัคร SU-TCAS (หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์)

ค่ายดนตรี ค่ายนิเทศปิดรับสมัครแล้ว

SUMEB Workshop ตอน กำเนิดศิลปิน

SUMEB Workshop ตอน กำเนิดศิลปิน จัดโดย SUMEB (สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) มาเรียนรู้การบริหารจัดการ, การตลาด ให้กับศิลปินเบื้องต้น โดย SUMEB และวิทยากรรับเชิญ พี่บอล Scrubb

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

ทางภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดค่ายนี้ขึ้นอีกครั้ง สำหรับน้องๆ ที่อยากได้โอกาสในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ SU-TCAS รอบ 2 รอบโครงการพิเศษ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี) MSE CAMP#2

เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.5-6 ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมวัสดุ มาร่วมกันค้นหาความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ และร่วมกิจกรรมกับเราใน MSE CAMP#2 พร้อมรับสิทธิ์สมัคร SU-TCAS (หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์)