แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายสาขาอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิชาการโบราณคดีครั้งที่ 5 ตอน เที่ยววัดลัดทุ่ง บุกกรุงสุโขทัย

ค่ายวิชาการโบราณคดีครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้วนะออเจ้า จะพาออเจ้าไปเที่ยววัดลัดทุ่ง บุกกรุงสุโขทัย และค่ายของเราจะวิชาการตามชื่อฤาไม่ ออเจ้าต้องลองมาดูกับตาของออเจ้าเองนะ..

ค่ายดนตรี ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“SUMEB IDOLS ON STAGE” แบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจดนตรี

ถ้าดนตรีและธุรกิจมารวมกันจะเป็นยังไงนะ? แล้ว SUMEB คืออะไร? พวกเรานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคุณมาร่วมหาคำตอบได้ในงาน "SUMEB IDOLS ON STAGE"

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Petro Summer Camp 2018 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ที่กำลัังจะขึ้นชั้น ม.4-ม.6 ในปีการศึกษา 2561 จะได้มาร่วมกันค้นหา ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน "ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์" แถมได้ portfolio ไว้ยื่นเข้าศึกษา SU-TCAS ด้วย

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

PETRO CAMP#2 ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์

เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.5-6 ที่สนใจทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มาร่วมกันค้นหาความรู้ทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และร่วมกิจกรรมกับเราใน PETRO CAMP#2 พร้อมรับสิทธิ์สมัคร SU-TCAS (หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์)

กิจกรรมอื่นๆ ค่ายนิเทศปิดรับสมัครแล้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ โครงการ “Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4”

ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์