แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

คอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 3 วัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT สำหรับผู้เริ่มต้น โดยใช้ ESP8266, Node-RED, MQTT, Webhook, Blynk และ LINE

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 ร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์) !! มีใบประกาศด้วยนะ !!

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP #12 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64-65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode II #Petro

ค่ายออนไลน์ ได้ความรู้ครบครัน พร้อมรับเกียรติส่งตรงถึงบ้าน สามารถนำมายื่นสมัครเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร SU-TCAS 64 (ตามข้อกำหนดของสาขา)

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Camp VIII ค่ายวิศวะปิโตรเคมีฯ ศิลปากร

พบกับพี่ค่ายวิศวะปิโตรเคมีฯ ศิลปากร ที่จะพาน้องๆ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการจริง ได้ใช้เครื่องมือ เครื่องทดสอบทางวัสดุ พร้อมรับเกียรติบัตรไว้สมัคร SU-TCAS 64 สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

ดนตรี เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

SUMEB Pop To Jazz

เป็นการเปิดประสบการณ์การฟังดนตรี pop และดนตรี jazz ที่จะผสมผสานดนตรีทั้ง 2 รูปแบบนี้เข้าด้วยกัน สาวกดนตรี Jazz และผู้ที่สนใจในงานศิลปะไม่ควรพลาด

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอนนี้ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปกรได้เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2563 🔥 จัดโครงการในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ไว้สำหรับยื่น SU – TCAS 64 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมเคมี

สำหรับน้องๆม.6 คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี เราขอเชิญชวนให้มาสัมผัสการเรียนและบรรยากาศของการเรียนวิศวกรรมเคมี ซึ่งภายในค่าย น้องจะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน!