แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายนิเทศ เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

“สุดขอบ ฯลฯ” งานฉายผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษา ICT นิเทศศิลปากร

งานฉายผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษา ICT นิเทศศิลปากรเอกวิทยุและโทรทัศน์ รวมกว่า 50 ผลงาน “ทั้งสารคดี รายการ ละคร วิดีโอพรีเซ้นต์ มิวสิควิดีโอ เดี่ยวไมโครโฟน” หลากหลายขนาดนี้ จะพลาดได้ไง?

ค่ายศิลปกรรมปิดรับสมัครแล้ว

IN’T TRAIN ค่ายแนะแนวการศิลปะออกแบบตกแต่งภายในการวาดเส้น

ค่ายแนะแนวและถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาวาดเส้นและการเขียนทัศนียภาพการออกแบบตกแต่งภายในขั้นพื้นฐาน จากรุ่นพี่นักศึกษาสาขาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายครู ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลป์ปั้นครูครั้งที่ 3 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร

ค่ายศิลป์ปั้นครู เป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาให้กับ น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

นำน้องท่องวัง ครั้งที่ 18 ตอน Silpa’ Goal Olympic

ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับน้องๆ ม.ปลายที่สนใจคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือยังลังเล ไม่รู้ว่าแต่ละคณะแตกต่างกันอย่างไร พี่ๆ ได้รวมคำตอบเอาไว้ให้แล้วในค่ายนี้!!

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Petro Summer Camp 2019 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.5-ม.6 ในปีการศึกษา 2562 (หรือตอนนี้เรียนอยู่ชั้น ม.4-ม.5) กับค่ายดีๆ มีทั้งสาระ ความรู้ ควบคู่ความบันเทิง มีให้ครบจบในค่ายเดียว "Petro Summer Camp 2019"