แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายครู ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 2 วัน

ค่ายศิลป์ปั้นครูครั้งที่ 3 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร

ค่ายศิลป์ปั้นครู เป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาให้กับ น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู และมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

Petro Summer Camp 2019 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.5-ม.6 ในปีการศึกษา 2562 (หรือตอนนี้เรียนอยู่ชั้น ม.4-ม.5) กับค่ายดีๆ มีทั้งสาระ ความรู้ ควบคู่ความบันเทิง มีให้ครบจบในค่ายเดียว "Petro Summer Camp 2019"

ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

นำน้องท่องวัง ครั้งที่ 18 ตอน Silpa’ Goal Olympic

ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับน้องๆ ม.ปลายที่สนใจคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือยังลังเล ไม่รู้ว่าแต่ละคณะแตกต่างกันอย่างไร พี่ๆ ได้รวมคำตอบเอาไว้ให้แล้วในค่ายนี้!!

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 6 คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้ามา จับเกรียงปลูกข้าว แล้วมาร้องเล่าเมืองสุพรรณกัน ฮิ้ววววววววววววววววว ค่ายวิชาการโบราณคดีครั้งที่ 6 มาแล้วจ้าาาา

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#4 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมเป็น Portfolio และเป็นตั๋วเพื่อเข้าศึกษาใน SU-TCAS โครงการรับผ่านค่ายฯ