แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#6 ค่ายวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้รับได้รับความรู้ ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง และได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมเป็น Portfolio หรือเป็นตั๋วเพื่อเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63 ในโครงการรับผ่านค่ายฯ วิศวะศิลปากร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรจากค่าย สมัครโครงการรับตรงของภาควิชาฯ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้อีกด้วย

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“PETRO CAMP IV” ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่อยากเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ (SU-TCAS รอบ Portfolio)

ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมประกวดวาดภาพสดในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร

ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 หัวข้อ : "แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์" คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

“Silpakorn Music Open House 2019” เปิดบ้านดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

ดุริยางค์ ศิลปากร เปิดบ้าน! ไขทุกข้อข้องใจ จะสอบเข้าเรียนสาขาไหน จะส่ง Port ยังไง จะสอบผ่านไหม มาทางนี้เลย!