แท็ก - สวนสุนันทา

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Behind the Scene MV Camp take2 “On the Way to Space”

มาร่วมกันค้นหาตัวตนกับการแนะแนวที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆกับค่ายแนะแนวที่มอบทั้งความสุข ความสนุก และ ความรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมไปถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

ค่ายติว ค่ายนิเทศ

ค่ายติว “สู่ถนน ฅ. นิเทศ 28”

โครงการ "สู่ถนน ฅ. นิเทศ 28" ติว 5 วิชาที่ใช้สอบตรง ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม โดยเหล่าพี่ๆ นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้ทั้งความรู้ที่อัดแน่น และความสนุกสนานพร้อมมิตรภาพอีกมากมาย ที่สำคัญ ฟรี!!!!