แท็ก - SUDKORB2019

นิเทศ/การตลาด/สื่อสารมวลชน เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

“สุดขอบ ฯลฯ” งานฉายผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษา ICT นิเทศศิลปากร

งานฉายผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษา ICT นิเทศศิลปากรเอกวิทยุและโทรทัศน์ รวมกว่า 50 ผลงาน “ทั้งสารคดี รายการ ละคร วิดีโอพรีเซ้นต์ มิวสิควิดีโอ เดี่ยวไมโครโฟน” หลากหลายขนาดนี้ จะพลาดได้ไง?