แท็ก - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิศวะ’สุรนารี #4 รอบที่ 2

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมค่ายวิศวะ'สุรนารี ครั้งที่ 4 รอบที่ 2 ใน 5 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมโทรคมนาคม / เทคโนโลยีธรณีและปิโตเลียม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันการบิน SUT Aviation camp #5

เครื่องบิน บินได้อย่างไร ??? เป็นคำถามที่คาใจใครหลายๆคน ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด!!! ห้ามพลาด!!!!

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันการบินครั้งที่ 4 SUT Aviation Camp

จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจการทำเครื่องบินบังคับวิทยุและอยากรู้ว่าเครื่องบินบินได้อย่างไร พบกับกิจกรรมสนุกสนาน นานาสาระ กิจกรรมดีดีแบบนี้ เร็วๆ นี้ ที่นี่ที่เดียว

ค่ายวิทย์ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 18

ร่วมปฏิบัติการค้นศักยภาพ เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย SUT AVIATION CAMP #3

คุณเคยฝันอยากจะ"บิน"หรือไม่ อยากรู้ไหมว่าท้องฟ้าใหญ่เพียงใด หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ร่วมบินไปกับเรา ค่ายสานฝันการบิน SUT AVIATION CAMP #3