แท็ก - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 18

ร่วมปฏิบัติการค้นศักยภาพ เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

การบิน ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย SUT AVIATION CAMP #3

คุณเคยฝันอยากจะ"บิน"หรือไม่ อยากรู้ไหมว่าท้องฟ้าใหญ่เพียงใด หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ร่วมบินไปกับเรา ค่ายสานฝันการบิน SUT AVIATION CAMP #3

ค่ายพัฒนาทักษะ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

YOUNG INVENTORS CAMP SRNR #8

น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.1-3 คนใดมีความสนใจในด้านการประดิษฐ์ สนใจในอาชีพวิศวกร และอยากจะรู้ว่าการเป็นวิศวกรที่สุดยอดคนหนึ่งนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ค่ายนี้มีคำตอบให้กับทุกข้อสงสัยจ้า

ค่ายพัฒนาทักษะ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

YOUNG INVENTORS CAMP SRNR #9

น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนใดมีความสนใจในด้านการประดิษฐ์ สนใจในอาชีพวิศวกร และอยากจะรู้ว่าการเป็นวิศวกรที่สุดยอดคนหนึ่งนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ค่ายนี้มีคำตอบให้กับทุกข้อสงสัยที่น้องต้องการ

ค่ายพัฒนาทักษะ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักประดิษฐ์

ค่ายสำหรับน้องๆ ที่สนใจเป็นนักประดิษฐ์/วิศวะ อยากประดิษฐ์ของด้วยมือตัวเอง และน้องๆ จะได้รู้จักกับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เทคนิคสุรนารี (เตรียมวิศวะ มทส.)