แท็ก - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายก้าวแรกสู่ฟันเฟือง Plot graph ครั้งที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์

ก้าวแรกสู่ฟันเฟือง ค่ายวิชาการที่น้องๆม.ปลายไม่ควรพลาด น้องๆ จะได้เข้ามาทำความรู้จักกับอาชีพวิศวกรและวิธีการเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จริงๆ

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสู่ฝันสู่วันเป็นหมอ ครั้งที่ 26 คณะแพทยศาสตร์ มศว

"ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ" ครั้งที่ 26 โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🔊ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ม.4 และ 5 ได้รู้จักอาชีพ “หมอ” มากขึ้น

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

SWU OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

เคลียร์คิวให้ว่าง 22-23 พฤศจิกายนนี้ มศว เปิดบ้านให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้สาขาต่างๆ จากทุกคณะ พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย งานนี้พลาดไม่ได้แล้วว

ค่ายติวปิดรับสมัครแล้ว

“TCAS Portfolio : Episode 2” by COSCI.SWU

การอบรม เทคนิค และการสื่อสารความสามารถด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่น Portfolio ใน 'ทุกคณะและทุกมหาวิทยาลัย' ผ่านระบบ #TCAS63 อย่างมั่นใจกว่าใคร!

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

LIC Insights @SWU OPEN HOUSE

พลาดไม่ได้แล้วกับการเจาะลึกหลักสูตรภาษาแนวใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติฯ มศว ที่เน้นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างผู้เรียนใหม้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน