แท็ก - The Zero Publishing

นิเทศ/สื่อสารมวลชน ปิดรับสมัครแล้ว

iCreator Camp 2024 แคมป์ปั้นครีเอเตอร์ให้อัปสกิลจนเฉิดฉายในวงการ

แคมป์ที่จะปั้นครีเอเตอร์กว่า 100 ชีวิต ให้อัปสกิลจนเฉิดฉายในวงการ ผ่านการเรียนรู้จริง! Workshop ลงมือทำจริง! เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากครีเอเตอร์ตัวท็อปในไทยกว่า 20 ท่านที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน