แท็ก - theMITRxTAG@RMUTT

นิเทศ/สื่อสารมวลชน ปิดรับสมัครแล้ว

theMITRxTAG@RMUTT: Media Experiments Playground

ใคร ๆ ก็อาจคิดว่าการทดลองนั้นมีอยู่แค่ในห้องวิทยาศาสตร์ แต่จริง ๆ แล้วการ ”ทดลอง” นั้นเกิดขึ้นอยู่รอบตัว เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์แม้แต่กับ “สื่อ” เองก็ตาม