แท็ก - TU Fight Camp

ค่ายติว นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสู้สอบตรง โดย กลุ่มอิสระเพื่อนวิชาการ ครั้งที่ 5

🌟"สู้สอบตรง" เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจในคณะนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คอยแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ค่ายติว ปิดรับสมัครแล้ว

TU Fight Camp ค่ายสู้สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3

ค่ายติวเนื้อหาเฉพาะสำหรับการใช้สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เเละสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นอกจากการติวเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้นเเล้ว น้อง ๆ ยังจะได้สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

ค่ายติว นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสู้สอบตรง TU Fight Camp

โครงการสู้สอบตรง - ติวสอบตรงฟรี! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมรบกับ "TU STAR" การสอบรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์