แท็ก - W Wonder Project

ค่ายดนตรี ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

แคมป์เรียนร้อง การแสดงอย่างศิลปิน W Wonder Project

สองวันเต็มกับ ร้อง เล่น เต้น แสดง พร้อมปลูกฝังความคิดอย่างศิลปิน ซึ่งครั้งนี้มาในธีม Your Superstar สำหรับน้องๆอายุ 8-15 ปี กับโครงการ W Wonder Project พร้อมแสดง Showcase เพื่อปิดแคมป์