แท็ก - Warwick Open House 2018

กิจกรรมอื่นๆ เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

Warwick Open House 2018: ทะยานสู่ TCAS 2019 อินเตอร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

เจาะลึกกลยุทธ์ในการเตรียมตัวและทะยานไปด้วยกันเพื่อให้สอบติดคณะในฝันตั้งแต่ TCAS 62 รอบแรกที่แต่ละคณะเปิดในปี 2019