แท็ก - x-scope

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“X Scope Camp” ค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 3 เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

หากน้องๆ สงสัยว่าคณะเทคนิคการแพทย์คืออะไร? สาขาเทคนิคการแพทย์คืออะไร?สาขารังสีเทคนิคคืออะไร มาร่วมหาคำตอบได้ที่ค่ายของเรา นั่นก็คือ ‘‘ค่ายต้นกล้าส่องเเสง (X-SCOPE CAMP) ครั้งที่ 3’’

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“X-scope camp ครั้งที่ 2” ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

ถ้าน้องๆ เคยสงสัยว่าเทคนิคการแพทย์คืออะไร? รังสีเทคนิคคืออะไร? เรียนยังไง? ยากมั้ย? มีอะไรน่าสนใจบ้าง? มาร่วมหาคำตอบได้ในค่ายนี้เลย! กับ ‘X-scope camp ครั้งที่ 2 : pseudo DISNEY!’