หมวดหมู่ - ค่ายภาษา

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] Fun in the sun: Summer Camp 2020

ปิดเทอมแล้ว… มาวิ่งเล่นปลดปล่อยพลังกัน ขอชวนน้องๆ อายุ 6 -14 ปี มาร่วมเรียนรู้และผจญภัยผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

รักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์เขารักษ์เรา ทำแนวป้องกันไฟป่า โดย โรงบ่มอารมณ์สุข

แบ่งปันน้ำใจ สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือความสุขจากการแบ่งปัน โบนัสคือความงามของสถานที่นั้นๆ