หมวดหมู่ - ค่ายภาษา

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

WeLingo Chinese One Day Camp @ Dusit zoo ครั้งที่ 3

"ค่ายภาษาจีนกลาง กับ WeLingo" สวนสัตว์ดุสิต ครั้งที่ 3 ขอชวนน้องๆ มาเรียนรู้ และค้นหาความชอบในภาษาจีนกลางผ่านการท่องเที่ยว และกิจกรรมสนุกๆ ที่สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพกันค่ะ

ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษ English & Adventure Camp Khao Yai 2017

ปีนี้แคมป์ภาษาอังกฤษของเราจะดึงศักยภาพของน้อง ๆ รอบด้านมาใช้ประโยชน์สูงสุด ฝึกการทำงานเป็นทีมและนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรม เด็กทุกคนมีทักษะพิเศษและมีความสามารถเป็นผู้ชนะในสิ่งที่ตนเองถนัดได้

ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

Play-based Language Learning English Summer Camp

เรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นอย่างมีหลักการสำหรับน้อง ป.1 -ป.6 ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและสหรัฐอเมริกา อาทิ Chulalongkorn U., Stanford U., Princeton U., Columbia U.

ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

AYC Summer Camp 2017

ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-15 ปี เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560