หมวดหมู่ - ค่ายภาษา

ค่ายภาษา รับสมัครอีก 7 วัน

STAND OUT CAMP (ค่ายภาษาอังกฤษผ่าน Musical Theatre) สำหรับเด็ก อายุ 4-8 ปี

เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายภาษาอังกฤษ 4-8 ปี ผ่านMUSICAL THEATRE ในค่าย STAND UP CAMP เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านศิลปะการแสดง ดนตรี 2-5 มีนาคม 2562

ค่ายภาษา ค่ายแนะแนว

JCCP10 ติวเข้มเรื่องภาษากับการโรงแรม

อยากทำงานโรงแรม แต่ไม่เก่งภาษา อยากออก Accent ได้แบบเจ้าของภาษา แต่ไม่กล้า Speak แต่ละที ฝรั่งงง!! ตาแตก มาร่วมกัน สร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัวเหล่านั้นไปพร้อมๆ กัน

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา

“Summer Camp” by BEC-TERO Music Course

สำหรับน้องๆ อายุ 5 – 12 ปี ปิดเทอมนี้สนุกกับการเรียนเปียโน ร้อง และเต้น แถมยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกพูดสำเนียงเป๊ะกับเจ้าของภาษา แคมป์สนุกๆ ช่วงปิดเทอมที่บูรณาการทั้งดนตรีและภาษาอังกฤษ

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา

FUN IN THE SUN I SUMMER CAMP 2019 โดย กรีนกรุ๊ปเอเจนซี่จำกัด

ค่ายที่เต็มไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่เพลิดเพลินและสนุกสนาน