หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายทำมือ ตอน เยาวชนอาสากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

ค่ายทำมือ (เยาวชนอาสากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ) ค่ายพัฒนา ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการให้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายอนุรักษ์ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายพักแรม “แซม” ธรรมชาติ

กิจกรรมที่ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาบริเวณนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และยังได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศในบริเวณนั้นอีกด้วย

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ร่วมเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน กับ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์”

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชวนเยาวชน ร่วมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่สนใจ กิจกรรมดี ๆ มาถึงแล้ว! ร่วมสร้างประสบการณ์และความทรงจำร่วมกันกับเรา ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26