หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์ รับสมัครวันสุดท้าย

ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 29 โดย ชมรมอนุรักษ์ฯ ม.มหิดล

หากน้องเป็นอีกหนึ่งคนที่มีใจรักธรรมชาติและต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตกลางป่า ห้ามพลาดกับค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ที่จัดขึ้นมาเพื่อน้องๆ โดยเฉพาะ

ค่ายอนุรักษ์ รับสมัครอีก 3 วัน

ค่ายเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าครั้งที่ 25 คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์

กลับมาอีกครั้งกับค่ายที่น้องๆ ม.ปลายรอคอย!!! ขอเชิญชวนน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ามาสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครกับค่ายเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าครั้งที่ 25

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายอนุรักษ์

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp (สำหรับปริญญาตรี)

ค่ายผู้นำนักพัฒนา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน ที่มาพร้อมความสนุกสนาน พร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการ และลงมือปฏิบัติปลูกป่าชายเลนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม VETCAMP40

VET CAMP ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ ที่ไม่ได้มีดีแค่อนุรักษ์ ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจ และพร้อมที่จะเปิดใจให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบกาย มาร่วมหาความหมายและความสุขของการอนุรักษ์ไปกับพวกเรา :)

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 KU

ค่ายนี้น้องจะได้มีโอกาสในการเดินศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ได้ดูนก ดูดาว ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและได้เรียนรู้และเกิดความรู้สึกของการใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น