หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์ รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 51

สู่อ้อมกอดแห่งธรรมชาติ สัมผัสป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดของประเทศไทย พร้อมกับเรียนรู้คุณค่าความหลากหลายของพืชพันธุ์และสรรพชีวิตในป่าใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ของเยาวชนคน "Gen Wild"

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 22 (The Infinity Forests Youth Camp Vol.22)

ขอเชิญน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม 4-6 มาร่วมกันกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อมไปพร้อมกับพี่ๆ ชาวเอแบคกันนะค้า เรามีกิจกรรมไปเดินป่ากันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันด้วยน้า

ค่ายสาขาอื่นๆ ค่ายอนุรักษ์ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

“SCG รักษ์น้ำ จากภูผา…สู่มหานที” สำหรับนักศึกษามหาลัยปี 3 – 4

รีบชวนเพื่อนขึ้นเหนือ เดินทางเรียนรู้เรื่องน้ำ สร้างฝาย ส่งต่อแรงบันดาลใจ “รักษ์น้ำ…จากภูผาสู่มหานที” กัน

ค่ายสาขาอื่นๆ ค่ายอนุรักษ์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 13

จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะท่องเที่ยวควบคู่กับได้รับความรู้ไปด้วย สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในค่ายใหญ่ ครั้งที่ 13 "ส่องศาสตร์ สืบศิลป์ เยือนถืนเพชรบูรณ์ "