หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

Young CBED Envinity Camp ครั้งที่ 2 ตอน เปิดโลกกว้าง รัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม

กลับมาอีกครั้งกับค่าย "Young CBED Envinity Camp " ครั้งที่ 2 ตอน "เปิดโลกกว้าง รัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม " จัดโดยหลักสูตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (CB) และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (ED)

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายยุวชนธรรมศาสตร์ รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาแล้วฮิ !! ค่ายกองสันค่ายที่อัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและสาระมากมาย ทั้งเสริมสร้างความเป็นผู้นำ เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ แนะแนวการศึกษาโดยพี่ๆ กองสันฯ มธ. ซึ่งน้องๆ คนไหนที่มีใจรักจะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนฮิ!!

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 22

"ไปพบกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ความรู้ ความสนุก มิตรภาพดีๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้สึกดีๆ ความเป็นพี่เป็นน้อง.. ?" กับค่ายเสริมสร้างเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 22 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันที่ 2

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 (Power Green Camp 11)

ขอเชิญชวนเยาวชนสายวิทย์ ชั้น ม.4 และ ม.5 ร่วมเรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพต่อการดำเนินชีวิตในค่ายเพาเวอร์กรีน 11 พร้อมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งมรดกโลก