หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์

กิจกรรมทำคลอด – ปล่อยลูกปลาฉลาม/ปูม้า/ปูไข่ กลับคืนสู่ทะเล

ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทำคลอดปลาฉลาม-ปล่อยลูกปลาฉลาม–ปูม้า–ปูไข่กลับคืนสู่ทะเลพร้อมเก็บขยะริมชายหาด ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 19 ธ.ค. 63

ค่ายอนุรักษ์ ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

ขอเชิญน้องๆร่วมกิจกรรม อาสาทำดีปลูกป่าชายเลน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ค่ายอนุรักษ์ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

Envi Camp 10th โดย คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

Expecto Patronum!!! กลับมาอีกครั้งกับค่ายเยาวชนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 10 บัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดเอ็นวายฮอกวอตส์จะเปิดขึ้นอีกครั้งเตรียมตัวร่ายมนต์ไปพร้อมๆกัน

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth

ร่วมสร้างเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางที่หลากหลาย เปิดโอกาสฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนอย่างสร้างสรรค์ นำไปปฏิบัติจริง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน