หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์

ค่ายชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 20

ค่ายเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในค่ายจัดในรูปแบบการสัมผัสตรง สนุกสนานและไม่ผิดหวังแน่นอน!!!

ค่ายอนุรักษ์

Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ในหัวข้อ Bird in city (นกในเมือง)

มารวมเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะไปกับพวกเรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจ ธรรมชาติ และสามารถนำไปต่อยอดกับการอนุรักษ์แบบง่ายๆในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

Spirit of nature Youth camp #21

ค่ายเยาวชน ของชมรมชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นค่ายที่จะปลูกฝังน้องให้รู้จักกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ลองสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

Young CBED Envinity Camp ครั้งที่ 2 ตอน เปิดโลกกว้าง รัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม

กลับมาอีกครั้งกับค่าย "Young CBED Envinity Camp " ครั้งที่ 2 ตอน "เปิดโลกกว้าง รัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม " จัดโดยหลักสูตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (CB) และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (ED)