หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์ รับสมัครอีก 5 วัน

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” 14

วิกฤตโลกร้อนที่นับวันยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆ และการล้มตายของสิ่งมีชีวิต ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จะรวมพลังกันปกป้องธรรมชาติและโลกของเรา

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายอนุรักษ์

KU-TRG Young Birder Camp 2019 ตุลานี้ เราไปดูเหยี่ยวอพยพกัน!

ตุลานี้ เราไปดูเหยี่ยวอพยพกัน! เราจะพาน้องๆ ไปดูนกเหยี่ยวอพยพและนกอพยพ นับแสน อย่างใกล้ชิดระดับสายตา บนยอดเขาริมชายหาดของจ.ชุมพร ยังได้ฟังบรรยายความรู้การดูนกจากวิทยากรชั้นเซียนกันด้วย

ค่ายอนุรักษ์ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนคนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อมปีที่ 9 โดย คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

กลับมาอีกครั้งแล้วจะนายจ๋าาาาา ค่ายเยาวชนคนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อมปีที่ 9 ค่ายที่เปิดมุมมองเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อม ทั้งแนวทางการศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพจากพี่ๆ ที่มากประสบการณ์

ค่ายอนุรักษ์ รับสมัครอีก 5 วัน

SDGs Youth Camp 3: Let’s clean the beach

ค่ายสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลผ่านการเก็บขยะริมหาด นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งของไทยตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ