หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน “เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate”

ปตท.สผ. ชวนเยาวชน ระดับชั้น ม.ปลายทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 18 ปี สร้างปรากฏการณ์ “เปลี่ยนเพื่อโลก” ใน PTTEP Teenergy Camp ปีที่ 5

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 13

ร่วมเรียนรู้การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 13

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

รวมทีม “YOUNG รักษ์น้ำ” สร้างบ้านปลา “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” จ.ระยอง

กลับมาอีกครั้ง ! กับทริป “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” แต่คราวนี้เราจะไม่ไปสร้างฝาย! แต่จะชวนทุกคน รวมกลุ่มเพื่อน เดินทางเรียนรู้เรื่องน้ำ สร้าง “บ้านปลา” อนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะล ส่งต่อแรงบันดาลใจกัน!

ค่ายสัตวแพทย์ ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ WEYC ครั้งที่ 10

เชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ทั่วประเทศ มาเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ ซึมซับธรรมชาติ เรียนรู้ 'การอนุรักษ์' และค้นหาความหมายของคำว่า 'มิตรภาพ' งานนี้ได้กลับไปทั้งความรู้ ความทรงจำแสนประทับใจ รอยยิ้ม และเพื่อนใหม่แน่นอน

ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่นอาศัย

สวนสัตว์นครราชสีมา โดยฝ่ายการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน กับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่นธรรมชาติ ในโครงการงานให้การศึกษากับงานนำสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ (นกกระเรียนพันธุ์ไทย)