หมวดหมู่ - ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] ค่ายเยาวชนเรียนรู้และรักษ์สัตว์ป่าครั้งที่ 26 โดย ชุมนุมอนุรักษ์สัตว์ป่า ม.เกษตรศาสตร์

กลับมาอีกครั้งกับค่ายที่น้องๆ ม.ปลายหลายคนรอคอย! ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลายที่ปิดเทอมยังไม่รู้จะไปไหนดี มาร่วมสัมผัสและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ กับค่ายเยาวชนเรียนรู้และรักษ์สัตว์ป่าครั้งที่ 26

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 55

“ค่ายสายลุยที่จะได้ใช้ชีวิต ร่วมกับเพื่อนจากทั่วประเทศ ท่ามกลางป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดในประเทศไทย” คำเตือน : ค่ายนี้กินอยู่ลำบาก แต่แปลกถ้าได้มาแล้ว จะไม่อยากกลับ … ไม่เชื่อก็ต้องลองมา

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนค่ายไม่มีกำหนด] ค่ายเยาวชนต้นกล้าครั้งที่ 18 ตอน “จันทบุรีหนีไปให้เขากอด”

ค่ายเยาวชนต้นกล้าครั้งที่ 18 โดยชมรมอนุรักษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตอน : "จันทบุรีหนีไปให้เขากอด" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ครั้งที่ 11 คณะสัตวแพทยฯ ม.เชียงใหม่

สัตวแพทย์เชียงใหม่ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศไทย มาร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านกิจกรรมแบบ Exclusive เช่น ส่องป่าดูสัตว์ เพาะพันธ์ุต้นไม้ ทำแนวกันไฟ และกิจกรรมอีกมากมาย

ค่ายอนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ครั้งที่ 24

ชมรมอนุรักษ์สภาพเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครน้องนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ทั่วเขตภาคอีสานที่สนใจไปค่ายด้วยกัน ค่ายมีชื่อว่า “ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์สภาพเเวดล้อม ครั้งที่ 24"