หมวดหมู่ - ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

1-2-3 Business Start Up Camp

เตรียมพร้อมสู่การเป็น Start Up เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจ การสรรค์หาไอเดียธุรกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เรียนรู้หลักการและฝึกวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาด ฝึกทำแผนการตลาด…

ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 4 วัน

ค่ายฝึกพูดในที่สาธารณะและการขาย Public Speaking รุ่นที่ 7

ค่าย 1 วัน ที่จะสนุกกับการได้ออกมาพูดหน้าชั้นจนถึงการพูดกับคนฟังนับร้อยให้อยู่หมัด! การพูดโน้มน้าวใจให้คนฟังคล้อยตาม! และ เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าฟัง! ค่ายนี้ได้พูดทุกคนแน่นอน!!

ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 4 วัน

ค่าย Communication Tactic การสื่อสารในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 4

ค่าย 1 วัน ที่จะทำให้น้องๆ มัธยมพูดรู้เรื่องผ่านเกมและกิจกรรมที่สนุกจนลืมเวลา! เพิ่มเติมด้่วยเทคนิคที่จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ พูดกับใครก็เข้าใจ สร้างความประทับใจได้ไม่รู้จบ

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิทย์ รับสมัครอีก 5 วัน

Fork and Flask Cooking x Science Camp #1

The White Room ร่วมกับ Hom Cooking Club ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 12-18 ปี มาสนุกกับการทําอาหาร ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ อย่างเข้าใจไม่ต้องท่องจํา ที่ค่าย FORK and FLASK

ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 5 วัน

iPicazz Photographer กิจกรรมอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพ

"iPicazz Photographer" เป็นกิจกรรมอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพ เชิญชวนผู้ที่มีใจรักด้านศิลปะการถ่ายภาพ อยากเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นของการถ่ายภาพ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพ