หมวดหมู่ - ค่ายพัฒนาทักษะ

ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 6 วัน

2019 Korea STEAM Innovation & Entrepreneur Program

รับสมัครน้องๆ ชาย–หญิง ที่ต้องการเรียนรู้แนวทาง STEAM Education และทักษะ Entrepreneur รวมถึงความคิดในการสร้างนวัตกรรม ผ่านรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนว

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

“2B-KMUTT #17” โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.5 และ ปวช.ปี 1-2 ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศที่สนใจนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้ามาเรียนรู้งานวิจัยโดยฝึกภาคปฏิบัติใน LAB

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร

J-MAT Next Gen#35 โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สิ้นสุดการรอคอย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! J-MAT Next Gen รุ่นที่ 35 โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่สนใจในการตลาดเข้ามาทำกิจกรรมในฐานะสมาชิก J-MAT ตลอด 1 ปีเต็ม !!