หมวดหมู่ - ค่ายพัฒนาเยาวชน

ค่ายพัฒนาเยาวชน

New Zealand, Build Your Future ชวนนักเรียน ม.1-5 คว้าโอกาสไปนิวซีแลนด์

Education New Zealand (ENZ) ชวนนักเรียน ม.1 - ม.5 ทั่วประเทศที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศมาร่วมคว้าโอกาสไปทดลองเรียนและทัศนศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ 2 สัปดาห์เต็ม!

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิทย์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ และเทคโนโลยีฯ (JSTP) รุ่นที่ 21

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

Ace Brain & Memory Workshop (ABM) [ยกเลิกกิจกรรม]

Workshop เพิ่มความจำให้กับสมองด้วยเทคนิคการจำที่ถูกพัฒนาจากเทคนิคของ Ron White ผู้เชี่ยวชาญด้านความจำและอดีตมนุษย์ที่มีความจำดีที่สุดในโลกโดย Guinness World Record การันตีความจำดีและจำได้เพิ่มมากขึ้นถึง 300%!!

ค่ายพัฒนาเยาวชน รับสมัครอีก 6 วัน

Portfolio Cluedo : ปริศนาพอร์ทฟอลิโอ สร้างต้องโก้ ใช้ต้องปัง

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เตรียมแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองให้พร้อม มาไขปริศนาเคล็ดลับการสร้าง Portfolio เพื่อพิชิตทุนการศึกษาปริญญาตรีและสมัครเรียนต่อคณะในฝัน พบโค้ชมืออาชีพ ให้คำปรึกษารายบุคคล

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิศวะ รับสมัครอีก 7 วัน

ค่ายสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ IBot Camp 10 ตอน New Hope

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยพี่ๆ ชุมนุมโรบอท วิศวฯ ลาดกระบัง