หมวดหมู่ - ค่ายสุขภาพอื่นๆ

ค่ายสุขภาพอื่นๆปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 13 (Health Camp13)

กลับมาอีกครั้งกับ Health Camp ครั้งที่ 13 มาร่วมร่ายเวทมนตร์ พิทักษ์สุขภาพกันเถอะ!! เชิญชวนเหล่าพ่อมดแม่มดทั้งหลายเข้ามาเยือนและทำความรู้จักกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“MEDTECH CAMP #4” ค่ายเปิดบ้านสีน้ำเงินครั้งที่ 4 เทคนิคการแพทย์ มช.

ค่ายที่จะทำให้น้องรู้จัก 4 สาขาวิชาที่ตณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอน รับรองได้เลยว่าเมื่อน้องได้มาค่ายนี้แล้วน้องจะเข้าใจเกี่ยวกับแต่ล่ะสาขาที่เปิดสอนมากขึ้น

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

PATHO CAMP #1 ค่ายนักพยาธิวิทยากายวิภาครุ่นเยาว์

ค่าย PATHO CAMP #1 เป็นค่ายที่จัดทำโดยนิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญน้องๆ ที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5 และ 6 ทั่วประเทศ มาทำความรู้จักว่าพยาธิวิทยากายวิภาค เรียนเกี่ยวกับอะไร

ค่ายศิลปกรรม ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 7 “Tribe Wars” จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์

โครงการค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความพร้อมและแนวทางในการเข้่าศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น