หมวดหมู่ - ค่ายสุขภาพอื่นๆ

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

“ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 13” คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาแล้วจ้ามาแล้วววว "ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 13" การติดเกาะครั้งใหม่ที่จะพาน้องๆ ไปหาคำตอบและไขข้อข้องใจ ว่าที่นี่ คณะสหเวชศาสตร์ เขาใช้ชีวิตกันอย่างไร?

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 6 ตอน Secret of Thirteen ความลับของเลข 13

ค่ายเปิดบ้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสุข รวมถึงความสนุกสนานอีกมากมาย

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายต้นกล้าส่องแสง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในค่ายนี้น้องจะได้พบกับกิจกรรมฐานวิชาชีพ กิจกรรมสนุกสนาน และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วมาสัมผัสประสบการณ์พร้อมค้นหาตัวเองว่าน้องเหมาะกับ Med Tech หรือ Radio Tech หรือไม่ ได้ที่ "ค่ายต้นกล้าส่องแสง" หรือ X-Scope Camp

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสุขภาพอื่นๆปิดรับสมัครแล้ว

Social Innovation Camp for Aging Society

แพ็คกระเป๋าเข้าค่าย 48 ชั่วโมง สู่การพัฒนานวัตกรรม พบปะเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมสูงวัยที่เริ่มจากการเข้าใจประเด็นปัญหาและทดลองลงมือทำ

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนน้อง ม.ปลาย ทุกสายการเรียนมาทำความรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าคณะนี้ทำอะไร? เรียนอย่างไร? ได้ที่ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่ 4