หมวดหมู่ - ค่ายสายวิทย์สุขภาพ

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว

มหกรรม พี่หมอ ..พบน้อง (รวมหมอ 3 ด้าน)

มหกรรม พี่หมอพบน้อง.. (พบหมอ 3 สาขา) 1.แพทย์ 2.สัตวแพทย์ 3 ทันตแพทย์ ค่ายที่น้องๆ จะได้ค้นหาตนเอง พร้อมเรียนกับ คุณหมอตัวจริง น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เวิร์คชอปแบบจัดเต็ม พร้อมรับใบประกาศฯ

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Hospital Trip รุ่น 2 โดย ONCEs Thailand

💉 โอกาสดีๆ ในการเรียนรู้ด้านการแพทย์และโรงพยาบาลมาถึงแล้ว! สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริงในโรงพยาบาล มาร่วมค้นหาตัวเองและตอบโจทย์ความฝันไปด้วยกันนะคะ

ค่ายสายวิทย์สุขภาพปิดรับสมัครแล้ว

พี่หมอ..พบน้อง (รวมแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์)

พี่หมอ พบน้อง !! ค่ายเจาะลึกสายแพทย์/สัตวแพทย์/ทันตแพทย์ ไว้ในวันเดียวกัน เพื่อน้องๆ ที่มีความฝัน อยากเป็นผู้รักษาในแขนงต่างๆ พบกัน 29-31 มีนาคม 2562 จัดเต็มเพื่อน้องๆ ในงานนี้งานเดียว

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“AHS BUU Camp #1” ค้นหา Passion สหเวชฯ บูรพา ครั้งที่ 1

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ค้นหา Passion กับ 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ พยาธิวิทยากายวิภาค และโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร พร้อมศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ในบรรยากาศริมทะเล

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

MED TECH CAMP #5 ค่ายแนะแนวเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

ค่ายแนะแนวที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับทั้ง 4 สาขาของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคนจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกจากค่ายนี้แน่นอน