หมวดหมู่ - ค่ายสุขภาพอื่นๆ

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Pre Bme-RSU ครั้งที่ 7 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ BME ทำ Workshop เกี่ยวกับ อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 12

"ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ ครั้งที่ 12" เป็นค่ายที่น้องๆ จะได้รู้จักคณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด มากขึ้น จะได้รู้ว่าพี่ๆ เรียนอะไรกันบ้าง และมาเจอกับพี่ๆ กายภาพบำบัด มหิดลกันน้าาาาา

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Mini RES-BME-RSU (การทำวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต) รุ่น 1

Mini-BME-RSU จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมการแข่งขันต่อไป

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 13” คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาแล้วจ้ามาแล้วววว "ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 13" การติดเกาะครั้งใหม่ที่จะพาน้องๆ ไปหาคำตอบและไขข้อข้องใจ ว่าที่นี่ คณะสหเวชศาสตร์ เขาใช้ชีวิตกันอย่างไร?