หมวดหมู่ - สายสุขภาพอื่นๆ

ค่าย/กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหลักของแคมป์ฮับ

สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม “กายวิภาคศาสตร์”

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์เพื่อสัมผัสการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 9

ค่ายที่จะพาน้องๆ ม.ปลายทุกแผนการเรียน มารู้จักกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สาขาที่ผสมผสานศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน

แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

CIM OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

"ค้นหาสิ่งที่ใช่ VS. สิ่งที่ชอบ" กับ 3 หลักสูตรเทรนด์อนาคต #หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ #หลักสูตรการแพทย์แผนไทย #หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม

สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการควบคุมการติดเชื้อ

ค่ายสำหรับ หมอ+ทันตะ+เภสัช+สัตวฯ +วิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน+การป้องกันติดเชื้อ + เชื้อดื้อยา