หมวดหมู่ - ค่ายอาสา

ค่ายอาสา รับสมัครวันสุดท้าย

สอนจีนให้ได้จีน // อาสาสันทนาการภาษาจีนกับเด็กปฐมวัย

เปิดรับสมัคร! ***คนรุ่นใหม่ อยากใช้ภาษาจีนทำความดี*** เป็น S t a f f อ า ส า ทำกิจกรรมกับเด็กๆ โรงเรียนเล็กๆ กลางกรุง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ค่ายอาสา

ค่ายสานฝาย สายฝัน โดย PK STATION

ไม่บ่อยนักที่เราจได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำสิ่งดีๆเช่น การสร้างฝายชะลอน้ำล้นและลงรอกขยะจากธรรมชาติ ให้เย็นใจเย็นกายด้วยกัน สุดยอดค่ายปิดเทอมของเราที่ จัดโดย PKSTATION ชื่อนี้มีแต่ความอร่อย*

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

YOUTH BEGIN CAMP 2019

“ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก” มาเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไปกับเพื่อนๆ จาก 7 สถาบัน

กิจกรรมอื่นๆ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

Asia Pacific Youth Exchange Thailand August 2019

โครงการ APYE เป็นโครงการระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางสหประชาชาติ