หมวดหมู่ - ค่ายอาสา

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิทย์ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 “RMUTR ค่ายวิทย์ จิตอาสา”

ค่ายวิทย์ จิตอาสา พัฒนาทักษะการคิด 2 กพ. 63 น้องๆ ประถมและมัธยม รีบสมัครกันนะคะ จัดโดย RMUTR และทีมงานมืออาชีพ

ค่ายอาสา รับสมัครอีก 7 วัน

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10

สำนักงาน กปร.เชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย RDPB Camp รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน"