หมวดหมู่ - ค่ายอาสา

ค่ายคอม/ไอที ค่ายอาสา รับสมัครอีก 7 วัน

Thailand Networking Group ครั้งที่ 7 (THNG#7)

ค่ายสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม มาร่วมกันนำความรู้สู่ชุมชน ค่ายนี้นอกจากจะได้ความรู้ มิตรภาพ และได้ทำประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนแล้ว ยังได้นอน Homestay สัมผัสวิถีชีวิตชาวชนบทด้วย ฟรีทั้งค่าย!

ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

สุข…ที่ตาก

“ก้าวต่อไป” ร่วมออกเดินทางไปกับค่ายอาสาฯ บ้านเซเวียร์ เพื่อสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับน้องๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา บ้านตะโป๊ะปู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายอนุรักษ์ ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายพักแรม “แซม” ธรรมชาติ

กิจกรรมที่ปลูกฝังเด็ก ๆ ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาบริเวณนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และยังได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศในบริเวณนั้นอีกด้วย

ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

“อาสาสมัครกรีนพีซ” Greenpeace Volunteers

โครงการนี้ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมงานอาสาสมัครกรีนพีซ ในภารกิจปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ โดยกิจกรรมที่อาสาสมัครจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นในปี 2560 นี้