หมวดหมู่ - ค่ายอาสา

ค่ายอาสา

โครงการจิตอาสา สร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา สร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาเพิ่มพูนปัญญา พัฒนาความคิด โดยเครือข่ายจิตอาสา Uncommon Unique

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ปรับปรุงห้องสมุดและทาสีสนามเด็กเล่น เตรียมพร้อมก่อนน้องๆจะเปิดเรียน กับพี่ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดโคกเสลา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

SDGs Youth Ambassador

SDGs คืออะไร? ทำไมทุกองค์กรระดับนานาชาติจึงให้ความสำคัญ? เราจะสามารถช่วยกันรักษาโลกนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไร? การพัฒนาที่ยั่งยืนจะสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพได้หรือไม่? มาร่วมหาคำตอบกันที่ค่ายนี้