หมวดหมู่ - ค่ายอาสา

ค่ายอาสา

ONE Day Trip อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

ขอเชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาผลิตยาหม่อง สบู่เหลว น้ำยาล้างจานจากสมุนไพรธรรมชาติ ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

LIVE ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์เสื้อยืดให้เด็กด้อยโอกาส”

MedCoach Institute ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIVE ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์เสื้อยืดให้เด็กด้อยโอกาส” วันอาทิตย์ 20 กันยายน 2563 เวลา 9:00-12:00 น.

ค่ายอนุรักษ์ ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาทำดีปลูกป่าชายเลน ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563