ติดต่อโฆษณา

สามารถติดต่อได้ทาง E-mail: [email protected]

หากต้องการโปรโมตค่าย กิจกรรมต่าง ๆ กรุณาอ่านระเบียบการโปรโมตกิจกรรมของเว็บไซต์ CAMPHUB ก่อนที่ แบบฟอร์มส่งกิจกรรม