หมวดหมู่ - จำลองสนามสอบ

จำลองสนามสอบ

TCASter Mock Exam

สนามสอบจำลอง PRE-TCAS65 มาแล้ว! 🎉 พบกับ “TCASter MOCK Exam 2021” สนามสอบจำลองที่ "ข้อสอบแม่น" ใกล้เคียงของจริงที่สุด ออกโดยติวเตอร์ชั้นนำ!

ติวข้อสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

HSK3 , HSK4 , HSK5 MOCK TEST ซ้อมสอบในสนามสอบจริง พร้อมเฉลย!

ติวเข้ม พร้อมสู้ ก่อนลงสนามสอบจริง มาซ้อมสอบเพิ่มความมั่นใจ ทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ไม่ถูกตัดคะแนน ทำข้อสอบอย่างไรให้ทันเวลา สอนสด รอบวันเสาร์ 12 มิถุนายน 2564

จำลองสนามสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

“จับมือจัดอันดับ” ระบบจำลองจัดอันดับ TCAS64

ในปีที่ 2 ของ "จับมือจัดอันดับ" จะมาช่วยเพิ่มโอกาสประเมินการสอบติดให้กับน้อง ๆ ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น!! พร้อมการันตีความสำเร็จของปีที่แล้วโดยพาน้องติดมหาลัยมาแล้วกว่า 500 คน!!

จำลองสนามสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

HSK4 HSK5 Mock Test ครั้งที่ 3 ซ้อมสอบ HSK ในสนามสอบจริง

ติวเข้ม พร้อมสู้ ก่อนลงสนามสอบจริง มาซ้อมสอบเพิ่มความมั่นใจ ทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี ไม่ถูกตัดคะแนน ทำข้อสอบอย่างไรให้ทันเวลา สอนสด รอบวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

จำลองสนามสอบ ปิดรับสมัครแล้ว

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ-National Academic Test Program(NAT) คือโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาการศึกษาในการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการของเยาวชนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน