กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเอกชน

อาสา/อนุรักษ์

ค่ายอาสา Paint กำแพงสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการดีดีที่จิตอาสาสาย Art พลาดไม่ได้! Sphere Creative Art Camp for Charity ค่ายอาสา Paint กำแพงสร้างแรงบันดาลใจ มาร่วมปูพื้นฐาน “สู่เส้นทางแห่งนักคิดเชิงสร้างสรรค์"

นิเทศ/สื่อสารมวลชน

ปั้นนักออกแบบอาหาร สายงานสุดครีเอท How To Be A Food Stylist

มาร่วมเพิ่มสกิลการออกแบบอาหาร พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพอาหารให้สวย น่าทาน และเพิ่มมูลค่า ได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและได้ปฏิบัติฝึกสกิลด้วยตนเอง สอนโดย คุณเอ๋ย Anna Food Stylist นักออกแบบอาหารมืออาชีพ

ติวข้อสอบ

ติวเข้ม BMAT พิชิตคะแนน Section 1 : Aptitude and Skills

ติวเข้ม+เทคนิคการสอบ BMAT : Section 1 (Aptitude and Skills) โดย พี่หมออ้น พญ.สิตานัน แสงศรี เจอโจทย์จริง , เจาะลึกเทคนิคการสอบพร้อมวิธีคิดและการตัดตัวเลือกข้อสอบ , Pre-Test , Post-Test ฯลฯ

แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

Architecture Career Discovery Camp

Up Skill เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสถาปัตย์ เจาะลึก Roadmap สายงาน ฝึกวาดภาพพื้นฐานด้วยลายเส้นสถาปัตย์ สเก็ตซ์ และการทำหุ่นจำลอง พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ PAT4 พร้อมรับผลงานและใบเกียรติบัตร

สถาปัตย์/ศิลปกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ปั้นเด็ก Art สู่เส้นทาง Architect

Up Skill ที่เด็กหัวศิลป์ห้ามพลาด ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ปูพืื้นฐานการวาดภาพลายเส้นสถาปัตย์, Perspective และเทคนิคการทำ Sketch Design หลักสูตรเข้มข้น 8 วัน พร้อมรับผลงานและใบเกียรติบัตร

อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

PIM YCP268 “Wow Japan เปิดประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น”

เคยสงสัยกันไหมว่า? ทำไมการทำธุรกิจควรมาควบคู่กับความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กัน