แท็ก - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์ รับสมัครอีก 2 วัน

PARTICLE PHYSICS SUMMER CAMP 2024

โครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน(ส่วนภูมิภาค) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น โครงการอบรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานและการประยุกต์

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์

ค่ายสานฝัน อยากเป็นหมอฟัน ให้ข้อมูล สัมผัส ชีวิตนักศึกษา ลงมือทำ เข้าคณะทันตแพทย์ศาสตร์ กิจกรรม 3 วัน 2 คืน สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักชีววิทยารุ่นเยาว์ (Junior Biologist Camp) ครั้งที่ 9

เป็นค่ายที่รับสมัครน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ อยากเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ทางชีววิทยา🪴 จำนวน 40 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การเป็นนักชีววิทยาผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 10

ค่ายพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ จัดเต็มการเรียนรู้ 3 รูปแบบ ภาคปฏิบัติ (เข้า LAB 13 สาขา) ภาคทฤษฎี (ทดลองเรียนในรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) ภาคสมทบ (กิจกรรมพัฒนา Soft Skills) และกิจกรรมอืนๆ อีกมากมาย

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

BIOT CAMP 3

น้องๆรู้ไหมว่าเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร? อาจไม่คุ้นหูนัก ถ้าลองนึกวัคซีนโควิดอย่าง Pfizer ล่ะ? คงร้องอ๋อกันบ้างล่ะสิ แต่เทคโนโลยีภาพมีเพียงนำความรู้ไปทำวัคซีนอย่างเดียวหรือ ร่วมหาคำตอบได้ในค่าย

อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

FIS CAMP ค่ายเรียนรู้ภาษาและทักษะการเป็นพลเมืองโลก

FIS CAMP ค่ายเรียนรู้ภาษาและทักษะการเป็นพลเมืองโลก กับ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การโรงแรม/ท่องเที่ยว ปิดรับสมัครแล้ว

ทุกความฝันที่เป็นไปได้กับกิจกรรมเปิดบ้าน FHT

น้องๆ ทุกคนจะได้สัมผัสถึงการเรียนรู้ด้านการบริการ การท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางธุรกิจ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมกับความสนุกสนานกับ Workshop สุดปัง และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ

เศรษฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Young Economists Smart Camp#9 ยุวเศรษฐกรยอดนักสืบ

Young Economists Smart Camp กลับมาอีกครั้ง รอบนี้มาในธีม "ยุวเศรษฐกรยอดนักสืบ" ที่จะชวนน้อง ๆ ไปสืบหาเบาะแสความหมายที่แท้จริงของ "เศรษฐศาสตร์' ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรา