หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน รับสมัครอีก 7 วัน

กิจกรรมประกวดวาดภาพสดในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร

ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 หัวข้อ : "แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์" คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกวดแข่งขัน

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ