หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อนาคตที่สำคัญของชาติ ร่วมท้าประลองการประกวดไอเดียความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมไฟฟ้าจากขยะ พร้อมชิงทุนการศึกษารวม 210,000 บาท

ประกวดแข่งขัน

ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ “Image of Science วิจิตร วิจัย”

อพวช. ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพพร้อมคำบรรยาย หัวข้อ Image of Science ให้งานวิจัย ได้สรรสร้างความวิจิตร และปลุกความคิดวิทยาศาสตร์สู่สังคมไทยด้วยกัน

ประกวดแข่งขัน

Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 – Prysmian

Prysmian Thailand ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบคุคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดผลงานออกแบบมาสคอต Prysmian ภายใต้แนวคิด "Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ 1 ของโลก” ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำลองสนามสอบ ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ-National Academic Test Program(NAT) คือโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาการศึกษาในการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการของเยาวชนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2021

พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กและจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล ฝึก คิด วิเคราะห์ และทดลองเป็นทีม ในรูปแบบ Project Base Learning ร่วมก้าวสู่เส้นทางแห่งเทคโนโลยีอวกาศไปกับ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2021