หมวดหมู่ - ประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน รับสมัครอีก 2 วัน

ชวนเยาวชนจิตอาสา ประกวดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย

มทร.พระนคร ขอเชิญชวนเยาวชนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานการทำกิจกรรม 3 ด้าน ด้านจิตสาธารณะประโยชน์ ด้านวิชาการ และด้านสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมประกวดกิจกรรมเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

ประกวดแข่งขัน

มทร.พระนคร ประกวดภาพยนต์สั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา”

มทร.พระนคร จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”ภายใต้แนวคิด “Life is not a Game ชีวิตจริงไม่เหมือนเกม” ชิงถัวยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ และเงินรางวัลรวม 50,000บ.

ประกวดแข่งขัน

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย World Expo 2020 Dubai

ขอเชิญชวนเยาวชนไทยและประชาชนที่มีความสามารถด้านการออกแบบ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำอาคารแสดงประเทศไทย ในโครงการ“World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

EN-Camp 2019

โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2