หมวดหมู่ - ค่ายซัมเมอร์ต่างประเทศ

ค่ายซัมเมอร์ต่างประเทศ รับสมัครอีก 5 วัน

โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน รุ่นที่ 9 ประจำปี 2020 โดย สมาคมนางฟ้าใจดี

สมาคมนางฟ้าใจดี มีนโยบาย ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยนักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องสอบและได้รับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

ค่ายซัมเมอร์ต่างประเทศ รับสมัครอีก 6 วัน

Regent’s UK Experience 2020

เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ 4 สัปดาห์ 20 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563 ไปกับโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ณ Barnardiston Hall, UK สัมผัสประสบการณ์การเรียนภาษา, วัฒนธรรม, และพบปะเพื่อนใหม่จากทั่วโลก

ค่ายซัมเมอร์ต่างประเทศ รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายภาษาอังกฤษที่เซบู เรียนเน้น กิจกรรมแน่น โดย WESthailand.com

Summer Camp ณ เซบู (ฟิลิปปินส์) พัฒนาทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนแบบตัวต่อตัว 4 คลาส/วัน + กลุ่ม 4 คลาส/วัน รวม 8 คลาส/วัน และทริปทุกวันหยุด ทะเลสวย ดำน้ำ ไอซ์สเก็ต มีเจ้าหน้าที่คนไทย