หมวดหมู่ - ค่ายนิเทศ

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว รับสมัครวันสุดท้าย

“BU Boot Camp“ ค่ายอบรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เตรียมตัวเตรียมข้อมูลให้พร้อมกันเลยน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โดยวิทยากรและทีมงานมืออาชีพ

ค่ายนิเทศ ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 4 วัน

SHAKE THE TRUTH ค่ายสานฝันผู้ประกาศข่าว

เรียนรู้ทักษะและเข้าใจการทำงานจริงในอาชีพผู้ประกาศข่าวกับ "พี่จั้ด ธีมะ กาญจนไพริน" ผ่านการลงมือทำและฝึกฝนมากกว่าค่ายไหนๆ สมัครเลย !

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว

Media Camp : ค่ายทำสื่อเพื่อสร้างพอร์ต

เด็กไทยส่วนมากเน้นแต่วิชาในห้องเรียน แต่ทักษะอื่นๆนอกห้องเรียน ที่จำเป็นในชีวิตจริงกลับไม่มีใครสอนค่ายนี้ ไม่ใช่แค่คอร์สสอนทำหนังหรือสร้างเว็บ แต่ค่ายนี้ คือพื้นที่ที่น้องจะได้ลองทำงานจริงและพัฒนาทักษะตัวเอง

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“ติสแตก 30” ค่ายรวมสายคณะนิเทศศาสตร์

อยากเรียนนิเทศศาสตร์ ต้องมา ! ติสแตก รุ่นที่30 ค่ายเจาะลึกคณะนิเทศศาสตร์กับพี่ๆสายนิเทศศาสตร์ จาก 9 คณะ (Workshop เน้นๆ ทั้งทำหนัง เขียนบ การแสดงฯ พร้อมรับประกาศณียบัตร)

ค่ายนิเทศ ค่ายสายวิทย์สุขภาพ เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

MET Exhibition 2018 นิทรรศการผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

MET Exhibition 2018 นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล "มาร่วมฉายแสง ส่องหาว่าใต้แสงไฟนั้นมีอะไรกัน!"