หมวดหมู่ - ดนตรี

ค่าย/กิจกรรมสาขาดนตรี ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ และนาฏศิลป์

ดนตรี ปิดรับสมัครแล้ว

Dance Cover Camp by C-HOT Academy Chidlom

ค่ายสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ ที่มีใจรักการเต้น มา Workshop สร้างทักษะ พื้นฐานการเต้นให้เป๊ะทุกท่วงท่า ร่วมกันเต้น Cover เพลงฮิตที่กำลังมาแรง มาสนุกกันจ้า!!

ดนตรี

Workshop ร้อง เต้น พัฒนาบุคลิกภาพ “การเรียนรู้ไม่มีวันหยุด”

มาพัฒนาการร้อง การเต้น และปรับบุคลิกภาพ ที่จัดเต็มความรู้ ความสนุก ทุกกิจกรรม "หากยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเราพร้อมที่จะแนะนำคุณ"

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Performance and Promotion Competition

เพื่อสนับสนุนให้นักดนตรีคลาสสิกไทยได้นำเสนอแนวคิดของการแสดงเชิงบูรณาการร่วมกับการผสมผสานดนตรีไทย ผ่านการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มฐานผู้ติดตามให้มากขึ้นต่อไป

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Business Model Pitching Competition

การประกวดแผนธุรกิจเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจสำหรับดนตรีคลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถเสริมสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิกที่อยู่บนพื้นฐานของบริบทสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน