หมวดหมู่ - ค่ายดนตรี

ค่ายดนตรี ค่ายแนะแนว

ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ครั้งที่ 15 (MCGP Summer Music Camp 2019)

ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งชาร์จพลังด้วยเสียงเพลง ช่วยผ่อนคลายความเครียดในช่วงปิดเทอม โดยทีมอาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาทักษะ

Music Act Art Summer Camp

กิจกรรมดีๆ ต้อนรับปิดเทอม ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ทั้ง ดนตรี ศิลปะ และการแสดง ตลอด 10 วันเต็ม อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการแสดงปิดการเรียนให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามรถของน้องๆ

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาทักษะ

MCGP Ukulele for Children Day Camp

ค่ายอูคูเลเล่สำหรับเด็กจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนสเเควร์)