หมวดหมู่ - ค่ายดนตรี

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาเยาวชน

ค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน 2017 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

MCGP Summer Music Camp “ค่ายเปิดโลกกว้างทางดนตรี ดนตรีมีความสนุกมากกว่าที่เด็กๆ เห็น” เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี และสามารถดูแลตนเองได้

ค่ายดนตรี ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

Voice & Performance Camp แคมป์เรียนร้องเพลงและการแสดง

Voice&Performancce Camp แคมป์ปิดเทอมที่ส่งเสริมสำหรับผู้ที่รักในเสียงเพลง สำหรับน้องๆ อายุ 6-13ปี กับหลักสูตร 5 วัน ที่จะพัฒนาทักษะการร้องและการแสดงออกบนเวที พร้อมปิดท้ายด้วย Showcase บนเวทีจริง

ค่ายดนตรี เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

PGVIM Open Day 2016 รู้ลึก รู้จริง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM Open Day 2016 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รู้ลึก รู้จริง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ค่ายดนตรี

[หมดเขตแล้ว] Inter Camp for Kids แคมป์เรียนร้องเรียนเต้น by G Vocal Studio

แคมป์เรียนร้อง เรียนเต้นในช่วงปิดเทอมสำหรับน้องๆอายุ 6-13ปี หลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ฝึกบุคคลิกภาพและความกล้าแสดงออก ปิดแคมป์ด้วยการ Showcase เพื่อฝึกประสบการณ์การแสดงบนเวที

ค่ายดนตรี ค่ายติว

[หมดเขตแล้ว] Music Theory Tution ติวทฤษฎีดนตรีเพื่อการสอบเข้าคณะดุริยางคศิลป์

เตรียมความพร้อมวิชาทฤษฎีดนตรีอย่างเข้มข้นเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะดุริยางคศิลป์ หรือ คณะที่เกี่ยวข้อง โดยบัณฑิตย์คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล