แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE VIRTUAL CAMP#15 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องจะได้รับชมวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาใน SU-TCAS 65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode 5

กิจกรรมออนไลน์ ความรู้แน่นๆ จาก พี่ๆ ปิโตรเคมีฯ ม.ศิลปากร

เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

2nd PSAT Open House – เส้นทางฝันสู่รั้วเขียวมะกอก ครั้งที่ 2

"2nd PSAT Open House" พูดคุยกับพี่ๆ นิสิตนักศึกษาเภสัชฯ จากหลากหลายมหาวิยาลัย แชร์ประสบการณ์ “กว่าจะเป็นหมอยา” แนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ และเปิดมุมมองชีวิตนักศึกษาเภสัชฯ กับชีวิตการทำงานของรุ่นพี่ศิษย์เก่า

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

[เปลี่ยนเป็นออนไลน์] PETRO CAMP #9 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

"ค่ายดีมีเกียรติบัตร" จัดให้สำหรับน้องๆ ม.5 และ ม.6 ที่สนใจอยากเรียนรู้ และหาประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ กับพี่ๆ ค่าย ม.ศิลปากร

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE VIRTUAL CAMP#14 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องจะได้รับชมวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64-65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

สังคมศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายวิชาการโบราณคดี 8th “ปั้นปูน ปีนตาล ย้อนกาลเมืองพริบพรี”

น้องๆที่สนใจคณะโบราณคดี พร้อมแล้วรึยัง! ที่จะมาทำความรู้จักตัวตนที่ใช่กับ 7 สาขาวิชาของคณะโบราณคดี ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่ได้ทั้งความรู้ ความบันเทิงและมิตรภาพจากพี่ๆ ทีมงานค่าย ณ จ.เพชรบุรี!!

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT รุ่น 2

การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ต้องการศึกษาวิธีการออกแบบและสร้างระบบ Internet of Things (IoT) ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดในการทำระบบ Smart Room, Smart Home, Smart Office

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode III

ค่ายออนไลน์ผ่าน Google Classroom พร้อมรับเกียรติบัตร ส่งตรงถึงบ้าน เพื่อสมัคร SU-TCAS 2564 หรือ 2565 สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ผ่านช่องทางพิเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา)

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รอบที่ 2

ถ้าใครพลาดครั้งที่แล้ว เปิดรับสมัครรอบใหม่อีกครั้ง!! ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ครั้งที่ 2

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกล-ธุรกิจวิศวกรรม) 2564

เปิดค่ายรับสมัครน้อง ม.6 ที่สนใจค่ายวิศวะสมัครสอบเข้ารอบ 1 สะสมแฟ้มผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564