แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรฝึกอบรมออกแบบคาแรคเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักวาดสายดิจิทัลที่ต้องการเพิ่ม Skill การออกแบบคาแรคเตอร์ ความรู้และเทคนิคครบครัน พร้อมให้ต่อยอดสู่งานทัศนศิลป์ และศิลปะเชิงพาณิชย์

ครู รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายศิลป์ปั้นครูครั้งที่ 6 Light a Lamp แคมป์นำทางสร้างครู

ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพครู

วิศวกรรม

MATSE CAMP#4 วิศวะปิโตรเคมีฯ และวิศวกรรมวัสดุฯ

มา 1 ได้ถึง 2 ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ พร้อมรับเกียรติบัตรยื่นเข้าศึกษาใน SU-TCAS 68 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ดนตรี ปิดรับสมัครแล้ว

SUMEB TALK ตอน ดีฟทต้อก ชีวิตใหม่ เด็กดุ

การเสวนา ของพี่ๆ 6 เอก คณะดุริยางคศาสตร์ ตัวอย่างการดีฟทต้อกภายในงานก็อาทิ การเรียนของแต่ละเอก ว่าเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตยังไงบ้าง การปรับตัว สังคม เป็นต้น

เสวนา/สัมมนา/ทอล์กโชว์ ปิดรับสมัครแล้ว

เสวนาวิชาการ ตอน “ลอดลายมังกร” ว่าด้วยเรื่องคนจีนในพระนคร

มาชวนคุยกันในเรื่องราวของคนจีนในฝั่งพระนครว่าพวกเขามีบทบาทอย่างไรในเมืองกรุงแห่งนี้ รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงศิลปะจีนที่ปรากฏในกรุงเทพฯ

ดนตรี ปิดรับสมัครแล้ว

CREATIVE REPERTORY ENSEMBLE I ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 1

START จากเด็กม.ปลายที่เรียน และเล่นดนตรี สู่การเป็น Music & Sound Artist ชั้นเรียนดนตรีที่ไม่ได้ให้คุณแค่เรียนรวมวง แต่คุณจะมีผลงานการประพันธ์เพลง และมีโอกาสได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวะเครื่องกล-ธุรกิจวิศวะ) ปี 67

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ุ6 เข้าค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 ค้นหาความสามารถของเรา พร้อมรับใบประกาศนียบัตรฟรีเพื่อใช้แนบสมัครระบบ SU-TCAS ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม คลิก

สังคมศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะฯ ครั้งที่ 17 ตอน “ปั้นหม้อ ชมศิลป์ เยือนถิ่นสุโขทัย”

📢 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 6 ธันวาคม!! สำหรับค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะฯ ครั้งที่ 17 ตอน “ปั้นหม้อ ชมศิลป์ เยือนถิ่นสุโขทัย” (ค่ายใหญ่ 17) 📆ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567 ณ จังหวัดสุโขทัย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วิศวกรรมเคมี ศิลปากร

ค่ายที่จะทำให้เรารู้จัก และเข้าใจ การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ทั้งการเรียนในห้องเรียน การทำปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MATSE CAMP #3 วิศวกร ON-TOUR

มา 1 ได้ถึง 2 วิศวศิลปากร ON-TOUR เจอกัน จ.ระยอง พร้อมรับเกียรติบัตรยื่นเข้าศึกษาใน SU-TCAS 67 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี