แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว วิศวกรรม รับสมัครอีก 4 วัน

MSE VIRTUAL CAMP#14 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องจะได้รับชมวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64-65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

[เปลี่ยนเป็นออนไลน์] PETRO CAMP #9 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

"ค่ายดีมีเกียรติบัตร" จัดให้สำหรับน้องๆ ม.5 และ ม.6 ที่สนใจอยากเรียนรู้ และหาประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางด้านปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ กับพี่ๆ ค่าย ม.ศิลปากร

ค่ายแนะแนว สังคมศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายวิชาการโบราณคดี 8th “ปั้นปูน ปีนตาล ย้อนกาลเมืองพริบพรี”

น้องๆที่สนใจคณะโบราณคดี พร้อมแล้วรึยัง! ที่จะมาทำความรู้จักตัวตนที่ใช่กับ 7 สาขาวิชาของคณะโบราณคดี ผ่านกิจกรรมบูรณาการที่ได้ทั้งความรู้ ความบันเทิงและมิตรภาพจากพี่ๆ ทีมงานค่าย ณ จ.เพชรบุรี!!

คอม/ไอที ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT รุ่น 2

การอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ที่ต้องการศึกษาวิธีการออกแบบและสร้างระบบ Internet of Things (IoT) ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดในการทำระบบ Smart Room, Smart Home, Smart Office

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

Petro Online Episode III

ค่ายออนไลน์ผ่าน Google Classroom พร้อมรับเกียรติบัตร ส่งตรงถึงบ้าน เพื่อสมัคร SU-TCAS 2564 หรือ 2565 สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ผ่านช่องทางพิเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา)

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รอบที่ 2

ถ้าใครพลาดครั้งที่แล้ว เปิดรับสมัครรอบใหม่อีกครั้ง!! ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ครั้งที่ 2

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกล-ธุรกิจวิศวกรรม) 2564

เปิดค่ายรับสมัครน้อง ม.6 ที่สนใจค่ายวิศวะสมัครสอบเข้ารอบ 1 สะสมแฟ้มผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564

ค่ายแนะแนว อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 10)

พร้อมกันหรือยังที่จะได้มาผจญภัยในดินแดนอักษรศาสตร์ ค่ายรับลมหนาวที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้นผ่านการสัมผัสบรรยากาศของคณะ กับค่าย Young SU Camp 10

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE VIRTUAL CAMP#13 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

น้องจะได้รับชมวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ และมีสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาใน SU-TCAS 64-65 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครน้องๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 ร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์) !! มีใบประกาศด้วยนะ !!