แท็ก - มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรม

Petro Online Episode 21 (ครั้งที่ 1)

สมัครฟรี!!! ค่ายออนไลน์ (เข้าร่วม 2 รอบขึ้นไป) ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมรับสิทธิ์ยื่นสมัคร SU-TCAS 2568 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ผ่านช่องทางพิเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา)

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

MSE CAMP#31 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร

มาทำความรู้จักกับสาขาวิศวกรรมวัสดุฯ วิศวะศิลปากร ค่ายออนไลน์ครึ่งวันฟรี มีพอร์ตให้ด้วยนะ ใช้ยื่นสมัคร SU-TCAS 2568 ในช่องทางพิเศษ สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง

วิศวกรรม

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

มาได้ควมรู้ สบายๆ ทางด้านไฟฟ้า ดิจิตอล และ Iot ตามสไตล์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร แบบออนไลน์ กันครับ ด่วนรอบนี้รับจำนวนจำกัด มีใบประกาศ ด้วยนะครับ

สถาปัตย์/ออกแบบ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายแนะแนวสถาปัตย์ Talkkatect

ค่ายแนะแนวสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จะพาน้องๆไป เปิดประสบการณ์การเรียนสถาปัตย์จากรุ่นพี่ทั้ง3มหาลัย ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MSE CAMP#30 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

มาทำความรู้จักกับสาขาวิศวกรรมวัสดุฯ วิศวะศิลปากร ค่ายออนไลน์ครึ่งวันฟรี มีพอร์ตให้ด้วยนะ ใช้ยื่นสมัคร SU-TCAS 2567 ในช่องทางพิเศษ สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง

ดนตรี ปิดรับสมัครแล้ว

Silpakorn Music Showcase 2024

💫 เตรียมตัวมุ่งทะยาน สู่จักรวาลแห่งดนตรีและบันเทิง! ขอเชิญชมสุดยอดผลงานจบการศึกษาของเหล่านักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 1

มาแล้วๆ ค่ายอัจฉริยภาพวิศวไฟฟ้าศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 1 สมัครเลยได้เลย ช้าอดหมดแน่ รับสมัคร 300 ที่นั่ง กิจกรรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 นี้

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 2

มาแล้วๆ ค่ายอัจฉริยภาพวิศวไฟฟ้าศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 2 สมัครได้เลย ช้าอดหมดแน่ รับสมัคร 300 ที่นั่ง กิจกรรมวันที่ 27 กรกฎาคม 2567

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการโบราณคดี

การแข่งขันชิงทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระลึกจากสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี น้อง ๆ ที่สนใจในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภาษาศาสตร์ ไม่ควรพลาด

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

MATSE CAMP#4 วิศวะปิโตรเคมีฯ และวิศวกรรมวัสดุฯ

มา 1 ได้ถึง 2 ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ พร้อมรับเกียรติบัตรยื่นเข้าศึกษาใน SU-TCAS 68 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี