หมวดหมู่ - ค่ายเกษตร/ประมง

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 2 วัน

“ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17” คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17 เป็นค่ายอนุรักษ์ที่จัดขึ้นโดย สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ4 (คลองปลากั้ง) จ.นครราชสีมา

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2562 ค่ายออกแบบนัวตกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ เพิ่มมูลค่า กันนะครับ

ค่ายเกษตร/ประมงปิดรับสมัครแล้ว

PIM OPH90 “นวัตกรรมด้านการจัดการเกษตรแนวใหม่”

มาร่วมค้นหาตัวตน เปิดโลกทัศน์กับมืออาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตรยุคใหม่และความต้องการของตลาดแรงงาน

ค่ายเกษตร/ประมงปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปี 2563

เกษตรยุคใหม่!!!!!! ค่ายเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจบ่มเพาะเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหาร ในรูปแบบการเรียนล่วงหน้าและระดับปริญญาตรี (นักเรียนมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 5 ทุน!!!)

ค่ายเกษตร/ประมงปิดรับสมัครแล้ว

FARM & FOOD CAMP โดยคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

มาแล้ว!!! ค่ายเตรียมความพร้อมน้องๆ ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เพื่อศึกษาต่อระบบการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) หรือระดับปริญญาตรี (นักเรียนมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 5 ทุน!!!)