หมวดหมู่ - ค่ายเกษตร/ประมง

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิศวะ ค่ายเกษตร/ประมง รับสมัครอีก 7 วัน

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2

เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถริเริ่มนำความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้ก้าวไกล

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17” คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17 เป็นค่ายอนุรักษ์ที่จัดขึ้นโดย สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ4 (คลองปลากั้ง) จ.นครราชสีมา

ค่ายเกษตร/ประมงปิดรับสมัครแล้ว

PIM GCV47 “คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร”

PIM ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมและการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2562 ค่ายออกแบบนัวตกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ เพิ่มมูลค่า กันนะครับ