หมวดหมู่ - ค่ายเกษตร/ประมง

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 9 “เกษตรในเมือง”

ค่ายสำหรับน้อง ม.ปลาย หัวใจเกษตร เรามาดูกันดีกว่าว่าคณะเกษตรเขาเรียนอะไรกัน การเกษตรไปไกลได้มากกว่าที่เป็นอยู่ อยากรู้ว่าจะไปยังไง สมัครเข้ามาได้เลย รีบ ๆ หน่อยนะ :)

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

YCP#152 “Smart Agricultural” ยกระดับนักจัดการเกษตรยุคใหม่

ชวนน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจด้านการเกษตรกลุ่มพืช และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ สร้างนักจัดการเกษตรยุคใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

YCP136 ตอน “Smart Agriculture ยกระดับนักจัดการเกษตรยุคใหม่”

มาแล้วจ้า!!! ชวนน้องๆ ม. ปลายที่สนใจด้านการเกษตรกลุ่มพืช ชื่นชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับการกษตรมืออาชีพ สร้างนักจัดการเกษตรยุคใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม Workshop

ค่ายวิทย์ ค่ายเกษตร/ประมง เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพรรณไม้สวยด้วยรังสีสู่เยาวชน

เปิดรับสมัครน้องๆ ม.ปลายที่มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีทางรังสีกับพืชในด้านต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรม น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการจริง

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 : มากกว่ากระบอกไม้ไผ่

กลับมาพบกันอีกครั้งกับค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 8 สำหรับน้อง ม.ปลาย หัวใจเกษตร เรามาดูกันดีกว่าว่าคณะเกษตรเขาเรียนอะไรกัน ในปีนี้ น้อง ๆ จะได้พบกับโจทย์ด้านเกษตรกรรมในชีวิตประจำวันอย่างไร มาหาคำตอบกัน