หมวดหมู่ - ค่ายเกษตร/ประมง

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว

YCP183 ตอน “Smart Agriculture ยกระดับนักจัดการเกษตรยุคใหม่”

สร้างเกษตรกรยุคใหม่กลับมาแล้วจ้า! ยกระดับนักจัดการเกษตรกรยุคใหม่ ผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตรในยุค 4.0 พร้อมได้รับเกียรติด้วยจ้า

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Agricultural Technology Camp 2018 เทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

"Agricultural Technology Camp 2018" 22-23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 07 ธ.ค.61

ค่ายอนุรักษ์ ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 16 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่16 นี้ เป็นค่ายอนุรักษ์ที่จัดขึ้นโดย สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมเดินป่าและศึกษาธรรมชาติ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 2/2561

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สมัคร/สนใจหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วม เพื่อได้มาดู/เรียนรู้/ปฏิบัติ

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

OPH80 Smart Agriculture Entrepreneur

มาร่วมกันเปิดโลกทัศน์เยาวชนไทยกับการเกษตรยุคใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมืออาชีพยุค 4.0 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด และสถานีวิจัยพันธุ์พืชเชียงใหม่