หมวดหมู่ - ค่ายเกษตร/ประมง

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17” คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ค่ายกล้าไม้ในเมือง ครั้งที่ 17 เป็นค่ายอนุรักษ์ที่จัดขึ้นโดย สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ4 (คลองปลากั้ง) จ.นครราชสีมา

ค่ายเกษตร/ประมง ปิดรับสมัครแล้ว

PIM GCV47 “คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร”

PIM ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมและการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเยี่ยมชมบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2562 ค่ายออกแบบนัวตกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมทางอาหารใหม่ๆ เพิ่มมูลค่า กันนะครับ

ค่ายเกษตร/ประมง ปิดรับสมัครแล้ว

PIM OPH90 “นวัตกรรมด้านการจัดการเกษตรแนวใหม่”

มาร่วมค้นหาตัวตน เปิดโลกทัศน์กับมืออาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตรยุคใหม่และความต้องการของตลาดแรงงาน