หมวดหมู่ - คอม/ไอที

ค่าย/กิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ ไอที วิทยาการสารสนเทศ มัลติมีเดีย

คอม/ไอที รับสมัครอีก 2 วัน

NextGen AI Camp @ CE-KMITL

💡📣มาแล้วกับค่ายคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์(AI) 👾 ค่ายสุดพิเศษที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อน้อง ๆ ม.6 ทุกคน

คอม/ไอที รับสมัครอีก 2 วัน

AiCE WARP – Summer Camp

CMKL University ชวนน้องๆ มัธยมมาก้าวสู่โลกของ AI และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ใน 𝐀𝐢𝐂𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐏 2024 High School Summer Camp สามสัปดาห์ของการเรียนรู้ทักษะแห่งโลกอนาคต

คอม/ไอที รับสมัครอีก 2 วัน

Basic to Advance Website Development (พื้นฐานสู่ขั้นสูง) #6

กลับมาอีกครั้งกับค่ายเขียนเว็บไซต์ ‼ ค่ายสร้างเว็บไซต์แบบพื้นฐานสู่ขั้นสูง โดยใช้ภาษา HTML, CSS, Javascript และ PHP และใช้ฐานข้อมูล MYSQL และความรู้เรื่องความปลอดภัย และ การเจาะระบบอีกมากมาย

คอม/ไอที รับสมัครอีก 2 วัน

TECH PEOPLE ค่ายสายคอม

เปิดประสบการณ์ เข้าค่าย สายเทคโนโลยี กับการเข้าค่ายรวม3 สาขาวิชา Software Engineer Computer Engineer Computer science เวิร์คชอปด้านนวัตกรรม แนะแนวการเรียน และอาชีพ พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

คอม/ไอที รับสมัครอีก 3 วัน

Machine Learning Bootcamp (NLP) พัฒนาเอไอให้เข้าใจภาษามนุษย์

ค่ายออนไลน์ 3 วันที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้โลกแห่งการทำ AI ด้านภาษา (NLP) โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pythonไปจนถึงการพัฒนาโปรเจคเอไอด้านภาษาของตัวเอง 🤖✨