หมวดหมู่ - ค่ายอักษร/มนุษย์

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายอักษร/มนุษย์

TK Young Writer 2018 : WRITE NOW!

เชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียน โดยมีนักเขียนชื่อดังมาชี้แนะเรื่องการเขียน เยาวชนที่ผ่านคัดเลือกจะเข้าค่ายอบรม ระหว่าง 1-4 มิ.ย. 2561

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนว

ค่าย ARTS OF LETTERS CAMP 24

มีนาคมนี้พลังมาก! ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กับพี่ๆ จาก 5 มหาลัย (จุฬาฯ/ธรรมศาสตร์/มศว/ศิลปากร/เกษตร) จัดเต็มทั้ง Workshop แนะแนว พร้อมเทคนิคการสอบเข้า พร้อมรับประกาศนียบัตร

ค่ายนิติ ค่ายนิเทศ ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายอักษร/มนุษย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

HCU OPEN HOUSE : เปิดบ้าน 4 คณะวิชา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พบกับอาจารย์และพี่ๆ จากคณะนิเทศศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่จะเปิดบ้านแต่ละคณะให้น้องๆ ได้รู้จักพวกเรากันอย่างเข้มข้น และอบอุ่น

ค่ายติว ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ARTS OF LETTERS CAMP รุ่นที่ 23

ไปให้สุด แล้วหยุดที่ค่ายรวมอักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์ !! รวมตัวพี่ๆ จาก 5 มหาลัย พร้อมรับประกาศนียบัตร! "ARTS OF LETTERS รุ่นที่ 23" ไม่ต้องเก่งภาษาก็มาได้ จัดเต็มทั้งติว แนะแนว workshop

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Young SU Camp (ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้าครั้งที่ 7)

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่อยากรู้ว่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้นเป็นอย่างไร ถ้าอยากรู้จักเรา ต้องมาให้ได้เลย