หมวดหมู่ - ค่ายอักษร/มนุษย์

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนว

ART OF LETTERS 34

ค่ายเจาะลึกด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์กับทีมพี่ๆ ศิษย์เก่าและปัจจุบันจาก 5 มหาลัย (จุฬา มธ ศิลปากร เกษตร มศว) จัดเต็มWORKSHOP แนะแนว พร้อมรับใบประกาศฯ

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Hotel Trip เรียนรู้อาชีพการโรงแรม : ONCEs Thailand

เรียนรู้ทักษะและคุณสมบัติ เข้าใจการทำงานจริงกับพี่ๆ มืออาชีพตัวจริง ใครมีความฝัน อย่ารอช้า! โอกาสที่จะได้เยี่ยมชมโรงแรมจริง ศึกษาการทำงานจริง พูดคุยกับพี่ๆ ผู้มีประสบการณ์อย่างหมดเปลือก

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Art Of Letters 33 (ค่ายด้านอักษร /ศิลปศาสตร์)

ข่าวดีมาก!ค่าย ARTS OF LETTERS 33 (ค่ายเจาะลึกด้านอักษรฯ/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ กับพี่ศิษย์เก่าและปัจจุบันจาก 5 มหาลัย) จุฬา/ธรรมศาสตร์/มศว/เกษตร/ศิลปากร workshop จัดเต็ม พร้อมรับใบประกาศฯ

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันสู่ล่าม (Interpreter) โดย ONCEs Thailand

โอกาสสำหรับน้องๆที่มีความสนใจด้านภาษามาถึงแล้ว! เรียนรู้ทักษะทางภาษา เจาะลึกเบื้องหลังอาชีพ และทดลองทำจริงกับกิจกรรม "สานฝันสู่ล่าม (Interpreter)" เรียนรู้ทักษะการเป็นล่าม กับล่ามมืออาชีพ

ค่ายการบิน ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

FHT Boost-Up Camp รุ่นที่ 2 ค่ายคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

ค่ายสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การบิน การโรงแรม และการบริการ โดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต