หมวดหมู่ - ค่ายอักษร/มนุษย์

ค่ายอักษร/มนุษย์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายการบิน ค่ายอักษร/มนุษย์ปิดรับสมัครแล้ว

Mini Open House เส้นทางสู่อาชีพด้านการท่องเที่ยว โดย ม.รังสิต

แคมป์ดี๊ดีต้อนรับเปิดเทอม! มาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร , ธุรกิจด้านการบิน , ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารอาหาร (Chef School)

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ARTS OF LETTERS 32

เปิดรับสมัคร! ค่าย ARTS OF LETTER 32 เจาะลึกคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์กับพี่ๆ จาก 5 มหาลัย (จุฬาฯ / มธ/ เกษตรฯ/ศิลปากร /มศว) Workshop ด้านภาษา เตรียมตัวสอบ พร้อมแนะแนว จัดหนัก

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Hotel trip : เรียนรู้งานด้านการโรงแรมกับโรงแรมจริง โดย ONCEs Thailand

🏨 Hotel trip เรียนรู้งานด้านการโรงแรมกับโรงแรมจริง 🔐โอกาสที่จะได้เยี่ยมชมโรงแรมจริง ศึกษาการทำงานจริง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวใจบริการไปด้วยกันแบบหมดเปลือก!

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Passport Camp ค่ายการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ค่ายPASSPORT แคมป์ ตะลุยความฝันพิชิตคณะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เจาะลึกสายนี้กับพี่ๆ จาก 3 มหาลัย เทคนิคการสอบเข้า WORKSHOP เพื่อการค้นหาตัวเอง พร้อมรับใบประกาศฯ