หมวดหมู่ - ค่ายอักษร/มนุษย์

ค่ายการบิน ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

FHT Boost-Up Camp รุ่นที่ 2 ค่ายคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

ค่ายสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การบิน การโรงแรม และการบริการ โดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ค่ายติว ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

One day TripLiberal arts TU อยากเข้าศิลปศาสตร์ มธ.

#อยากเข้าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องมา ทริปนี้จะเป็นการแนะแนว การเข้า การเรียน หลังเรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์ และพาทัวร์มธ รังสิต ไปดู ไปชมแลนด์มาคต่างๆ ของคณะและชาวมธกัน

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายอักษร/มนุษย์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายกล้าวรรณกรรม และค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน

ห้ามพลาด!! ค่ายสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่มีความสนใจในงานเขียนหลากหลายประเภท และ กาวาดรูปการ์ตูน โดยคณะวิทยากรมากฝีมือ อาทิ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักวาดการ์ตูนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ค่ายอักษร/มนุษย์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายการบิน ค่ายอักษร/มนุษย์ปิดรับสมัครแล้ว

Mini Open House เส้นทางสู่อาชีพด้านการท่องเที่ยว โดย ม.รังสิต

แคมป์ดี๊ดีต้อนรับเปิดเทอม! มาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร , ธุรกิจด้านการบิน , ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารอาหาร (Chef School)