หมวดหมู่ - ค่ายนิติ

ค่ายนิติ ค่ายนิเทศ ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายอักษร/มนุษย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

HCU OPEN HOUSE : เปิดบ้าน 4 คณะวิชา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พบกับอาจารย์และพี่ๆ จากคณะนิเทศศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่จะเปิดบ้านแต่ละคณะให้น้องๆ ได้รู้จักพวกเรากันอย่างเข้มข้น และอบอุ่น

ค่ายนิติ

ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 8 ค่ายเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย

ค่ายเพื่อการค้นพบตัวเองกับเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย พบกับความรู้ด้านกฎหมายและการติดต่อราชการศาลจากวิทยากรที่เป็นผู้พิพากษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมอีกมากมาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

ค่ายติว ค่ายนิติ

PRE-NITI 8 ค่ายติวโค้งสุดท้ายสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีที่ 8

ค่ายติวโค้งสุดท้าย เพื่อสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ค่ายที่น้องๆ จะได้เตรียมความพร้อมในโค้งสุดท้าย 1 สัปดาห์ก่อนสอบ เก็ง สรุป สอบเสมือนจริง พร้อมที่พัก และรถรับส่งไปยังสนามสอบ ฟรี !!

ค่ายนิติปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Libra Camp 8 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พี่ๆ นิติ ม.อ. จะพาน้องๆ ออกไปผจญภัยสุดขอบฟ้า ตามล่ารัฐธรรมนูญ กับค่ายตราชู (Libra Camp) ครั้งที่ 8 ตอน Pirates of the law สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจและอยากค้นหาตนเองในด้านกฎหมาย ห้ามพลาด!! สมัครด่วน!

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6 พบการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย พร้อมศึกษาดูงานที่ศาลปกครอง พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุศาลปกครอง ศึกษากระบวนวิธีพิจารณาในศาล ฯลฯ