หมวดหมู่ - เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ค่ายนิติ เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

วันรพีวิชาการ ประจำปี 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรพีวิชาการ ประจำปี 2559 งานที่รวบรวมข้อมูลและสิ่งที่น่าสนใจทุกอย่างเกี่ยวการเรียนคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงศาลจำลอง เสวนาวิชาการ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โต้วาที เป็นต้น

ประกวดแข่งขัน เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

การแข่งขันตอบปัญหาเคมีชิงโล่พระราชทาน และนิทรรศการเคมี ครั้งที่ 37

ขอเชิญน้องๆ ชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทาน และทุนการศึกษารวมกว่า 40,000 บาท และขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นและอาจารย์ เข้าชมนิทรรศการสาธิตการทดลอง และของรางวัลมากมาย

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

“มหิดลวิชาการ”เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2559

เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด นั่งรถราง สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค้นหาตัวตนและเจาะลึกเส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัย

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

MUICT Open House 2016

ขอต้อนรับน้องๆ ทุกคนเข้าสู่.....เมือง "UTOPIA" เมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไร้ขีดจำกัดในโลกของจินตนาการ ณ คณะ ICT มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขต ศาลายา วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559