หมวดหมู่ - เปิดบ้าน/นิทรรศการ

สายสุขภาพอื่นๆ เปิดบ้าน/นิทรรศการ แพทย์ รับสมัครอีก 6 วัน

CIM OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

"ค้นหาสิ่งที่ใช่ VS. สิ่งที่ชอบ" กับ 3 หลักสูตรเทรนด์อนาคต #หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ #หลักสูตรการแพทย์แผนไทย #หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม

คอม/ไอที ดนตรี นิติศาสตร์ นิเทศ/สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ สถาปัตย์/ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

RSU Open House 2020 เปิดบ้าน ม.รังสิต “ทีมโซเชียล-ทีมอาร์ตติส”

ม.รังสิต จัด Open House 2020 ครั้งที่ 3 พุธที่ 25- พฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 63 จัดเต็มสำหรับสายครีเอทีฟ, ภาษา, สังคม, ศิลปะและการออกแบบ

เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

Creation WILD-cation

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาจีน “BLCU BKK Open House” ครั้งที่ 2/2564

เพราะกระแสตอบรับที่ดีมาก BLCU Bangkok เปิด Open House รอบ 2 สำหรับใครที่พลาดรอบแรก BLCU Bangkok ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเรียนภาษาจีน มาเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย