หมวดหมู่ - เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ค่ายรัฐศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

“Polsci Chula Fair 2018” ฉลอง 70 ปี คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ

พบกิจกรรมมากมายภายในงาน ได้แก่ ห้องแนะแนวรัฐศาสตร์ สภาจำลอง PolsciXHibition เวทีกิจกรรม ดนตรีจากสิงห์ดำแบนด์ และวิทยาแบนด์ ตลอดจนงานแฟร์ไร้เงินสด

ค่ายวิทย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ รับสมัครอีก 2 วัน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ปี 2561 “วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิทัล”

พบกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเข้าสู่วิถีดิจิทัล ชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

KMITL Open House 2018

สจล. เปิดบ้านรอน้องๆ อยู่นะ แล้วพบกันเด็กๆ ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย 23-24-25 สิงหาคม นี้ อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนาาา

ค่ายพยาบาล ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

NMU Openhouse 2018 เปิดบ้านมหาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 2

หาก Aคู่T, Cคู่G แล้วน้องๆ หล่ะคู่อะไร 🤔 มาร่วมกันแปลและถอดรหัส DNA ว่าสายอาชีพใดจะเป็นส่วนที่น้องๆ กำลังตามหากันในงาน NMU Openhouse 2018