หมวดหมู่ - เปิดบ้าน/นิทรรศการ

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ ๖ เปิดประตูสู่ศิลปากร

เตรียมพบกับ ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 6 เปิดประตูสู่ศิลปากร ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

สัปดาห์เภสัชวิชาการ ม.ศิลปากร 2019

งาน Open House ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2019 นี้ มาในธีม ‘Pharm Time Flies‘ โดยในงานจะมีกิจกรรมน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น การทำลูกประคบสมุนไพร และมีกิจกรรม D.I.Y cosmetics ด้วยนะ!

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 “Science Week 2019” ม.ศิลปากร

พบกับ 18 กิจกรรมการแข่งขัน พร้อมชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี – โท – เอก นิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

งานอักษราวิชาการ 2562 “ARTS NETWORK” คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนน้องๆ มัธยมและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2562 "ARTS NETWORK" พบกับนิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของคณะๆ และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อีกมากมาย