หมวดหมู่ - เปิดบ้าน/นิทรรศการ

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “CU Open House 2020” นิทรรศการเปิดบ้านจุฬาฯ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปี

CU Open House 2020 นิทรรศการเปิดบ้านจุฬาฯ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปี Find the way, Find the future มาร่วมกันค้นหาเส้นทางสู่ความฝันในแบบของคุณ 21 – 22 มีนาคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายวิศวะ เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

“EIS 2020” เปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดบ้าน Open House ในงาน ✰ เปิดทุกหลักสูตร ให้ชมทุกภาควิชา มาสัมผัสกับห้องเรียนห้องแลป ✰ 9 ภาควิชา 21 หลักสูตรทางวิศวกรรม

ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “MDCU Open House 2020” งานเปิดรั้วคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมสุดพิเศษในรอบ 4 ปี ที่จะทำให้คุณได้รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับคณะแพทย์ จุฬาฯ ที่รับรองว่าหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอน

ค่ายรัฐศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

[เลื่อนกิจกรรมไม่มีกำหนด] “Pol Sci Open House 2020” งานเปิดบ้านคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

มาทำความรู้จักกับ “ความมั่นคง” กันได้ที่งานเปิดบ้านคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย