ค่าย/กิจกรรมที่ยังเปิดรับสมัคร

แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

B-CAMP 7 ค่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจิตอาสาปลูกป่า

มาพบกับจิตอาสาเก็บขยะริมทะเลและปลูกป่าชายเลน พร้อมอบรมความรู้ทางการแพทย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 ค่ายได้รับ 2 เกียรติบัตร เกียรติบัตรอบรมความรู้พื้นฐานทางการแพทย์,เกียรติบัตรจิตอาสาจากชุมชน

กิจกรรมออนไลน์

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

สอวน Wrap up

Session ติวทบทวนเนื้อหาสอบเข้า สอวน. คอม ค่าย 1 ทั้งหมด 2 วัน 📚 ที่พาน้องๆไปเจอกับโจทย์ต่างๆ ครบทุกพาร์ท ทั้งพาร์ทเลข ➕➖ และวิทยาการคำนวนหรือโค้ดดิ้ง❗️

เลือกดูกิจกรรมตามระดับการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์