บทความน่าสนใจ

ค่าย/กิจกรรมจากพี่ๆ มหาวิทยาลัยของรัฐ

เภสัช รับสมัครอีก 4 วัน

Pharm House KKU 2024 เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น

ขอต้อนรับเหล่าผู้วิเศษ ณ รั้วเขียวมะกอกแห่งดินแดนสีอิฐ สู่กิจกรรม Pharm House KKU 2024 เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น มาร่วมตะลุยดินแดนแห่งเวทย์มนต์พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวทางเภสัชกรรมไปด้วยกัน

ค่าย/กิจกรรมที่ยังเปิดรับสมัคร

แนะแนวเรียนต่อ/อาชีพ

ค่ายทักษะการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข

เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คณะสายวิทย์สุขภาพ กับเวิร์คช็อปมากมายภายในค่าย เต็มอิ่มครบ จบใน1วัน พร้อมรับภาพกิจกรรมและเกียรติบัตรต่อยอดแฟ้มสะสมผลงาน เด็กมัธยมไม่ควรพลาด

เลือกดูกิจกรรมตามระดับการศึกษา

การประกวดแข่งขัน

ประกวดแข่งขัน

SiT Talks: Science inspired by Teen 2024

อพวช. เชิญชวน เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมโครงการ SiT Talks: Science inspired by Teen 2024 ภายใต้โจทย์ “เล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที”

ข่าวประชาสัมพันธ์