ค่าย/กิจกรรมที่ยังเปิดรับสมัคร

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสาขาอื่นๆ ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนคนรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม Envi Camp 7 “Koisuru fortune nature”

"สิ่งแวดล้อมดีดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลเอง" เชิญชวนน้องๆมัธยมปลายทุกคนร่วมค้นหาความลับของธรรมชาติ พร้อมสนุกและได้ความรู้ไปกับการชมป่าชายเลน และนั่งรถรางดูชมระบบบำบัดน้ำเสียด้วยธรรมชาติ

ค่ายติว

ค่ายติวเข้มฟิสิกส์ PAT2/3 สู่คณะในฝัน

มาฝึกฝนและสรุปเนื้อหา สำหรับยื่นรอบโควต้า รับตรง และแอดมิชั่น เตรียมพร้อมในระบบสู่ TCAS62 พร้อมข้อสอบปีล่าสุดตรงประเด็นพร้อมฟินไปกับวิทยากรสุดเจ๋ง พบกันที่ ม.เกษตร(บางเขน)

ค่ายพัฒนาเยาวชน

Ace Brain Learning & Memory Workshop (ABM)

เพิ่มศักยภาพการเรียนให้บุตรหลานของท่าน กับ Workshop 2 วัน ฝึกฝนเทคนิคการจำ การอ่านและจดบันทึกให้จำได้ง่ายๆ ปรับใช้ได้กับทุกวิชา พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายภาษา

ESPEL English Camp 2018

ESPEL English Camps 2018 มาสนุกกับภาษาอังกฤษที่เรียนแล้วใช้ได้จริง กับแคมป์ปิดเทอมนี้ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของลูกดีขึ้นอย่างสัมผัสได้กับเนื้อหาที่น่าสนใจและใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา เรียนจริง ใช้จริง ได้ความรู้จริง!

ค่ายพัฒนาเยาวชน

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26 เรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิต

เน้นการเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิต ซึ่งได้แก่ "ชีวิต", "การแก้ปัญหา" , "ความคิดสร้างสรรค์" และ “เทคโนโลยี” คือเป้าหมายสำคัญที่อยากให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นกับเยาวชนไทยทุกคน