กิจกรรมที่จัดในภาคอีสาน

คอม/ไอที

AI CAMP ค่ายปัญญาประดิษฐ์ ARTIFICIAL INTELIGENCE รุ่นที่ 2

ค่ายพัฒนาทักษะด้าน AI ที่จำเป็นการพัฒนาและ Portfolio ด้าน AI ค่ายปัญญาประดิษฐ์ Ai Camp 5 วัน เน้นๆ!! เข้มข้นกันไปเลย!!! เพียงรุ่นละ 40 ที่นั่งเท่านั้น สำหรับปีการศึกษา 2567

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

DIGITALLAB แล็บสายคอม

หลักสูตรอบรมสายคอมพิวเตอร์ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการค้นคว้าหาตัวตนในด้านสายคอมพิวเตอร์ ว่าใช่สำหรับเราหรือไม่

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอีสานศึกษาธรรมชาติครั้งที่ 35

รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติโดยการ ศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในพื้นที่จริง

แพทย์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ ครั้งที่ 25 Med Camp KKU 25th

น้อง ๆ ม.4 ม.5 คนไหนที่สนใจในวิชาชีพแพทย์ หรือยังไม่แน่ใจว่าเรียนแพทย์นั้นเป็นอย่างไร ค่าย Med Camp KKU ของเรามีกิจกรรมมากมายที่สามารถให้น้อง ๆ ได้มาสัมผัสชีวิตของนักศึกษาแพทย์ มข.

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 19

รับสมัครอย่างเป็นทางการของ CESCa ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อนครั้งที่ 19 ค่ายที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น้อง ๆ จะได้พบเจอความรู้ ประสบการณ์มากมาย