กิจกรรมที่จัดในภาคกลาง

อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

หลักสูตรฝึกอบรมออกแบบคาแรคเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักวาดสายดิจิทัลที่ต้องการเพิ่ม Skill การออกแบบคาแรคเตอร์ ความรู้และเทคนิคครบครัน พร้อมให้ต่อยอดสู่งานทัศนศิลป์ และศิลปะเชิงพาณิชย์

ครู รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายศิลป์ปั้นครูครั้งที่ 6 Light a Lamp แคมป์นำทางสร้างครู

ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพครู

วิศวกรรม

MATSE CAMP#4 วิศวะปิโตรเคมีฯ และวิศวกรรมวัสดุฯ

มา 1 ได้ถึง 2 ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ พร้อมรับเกียรติบัตรยื่นเข้าศึกษาใน SU-TCAS 68 โครงการรับผ่านค่ายฯ ของสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

อาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง โรงเรียนวัดม่วงตารศ นครปฐม

ขอเชิญน้องๆร่วมโครงการอาสาเติมสี แต้มฝันให้น้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดม่วงตารศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567