กิจกรรมที่จัดในภาคตะวันออก

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Diving Camp

เรียนรู้การดำน้ำและการประดิษฐ์เทคโนโลยีใต้น้ำไปกับค่าย Diving Camp ด้วย⛵หลักสูตรเรียนรู้การดำน้ำจาก PADI 📢

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรมอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม “อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล + ทำความสะอาดชายหาด) ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 25 เม.ย. 2564

อาสา/อนุรักษ์ ปิดรับสมัครแล้ว

จิตอาสาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปลูกปะการังชายฝั่ง”

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนจิตอาสา ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ปลูกปะการังชายฝั่ง" ณ ทะเลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย ☺เรียนรู้ชีววิทยา นอกห้องเรียนพร้อม Certificate หลังจบค่ายเพื่อ Collection ใน Portfolio ☺ฝึกการร่วมมือ ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (USA)

แนะแนวคณะ/เรียนต่อ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย ”เปิดกาวน์” B Camp ครั้งที่ 1 เปิดโลกวิชาชีพทางการแพทย์

เปิดโลกวิชาชีพทางการแพทย์ที่ ”ไม่ได้มีแค่หมอ”ในชื่อค่าย ”เปิดกาวน์” B Camp ครั้งที่ 1? ค่ายสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่กำลังสนใจในวิชาชีพทางการแพทย์✨

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป ปิดรับสมัครแล้ว

Mindful Creative Generation ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์

มอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ให้กับผู้ผ่านการอบรม Mindful Creative Generation (ผู้นำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านนิทานอังกฤษแฝงคติสอนใจ) เพื่อฝึกทำงานร่วมกัน ผ่านการเรียนภาษาและเทคโนโลยีอย่างมีสติ

วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

PIM YCP244 “Smart Industrial Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ นักพัฒนาการผลิตอัจฉริยะ”

วิศวกรที่เป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคต ด้วยทักษะพิเศษที่เรียกว่า Multi-skill ทั้งออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ประยุกต์ ดำเนินงาน มากกว่าวิศวะอื่นๆ