กิจกรรมที่จัดในภาคตะวันออก

เทคนิคการแพทย์/สหเวช รับสมัครอีก 5 วัน

Specialty Open House AHS BUU

ค่าย Day camp โดยคณาจารย์และพี่นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร แพทย์แผนไทยประยุกต์ และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันละ 2 สาขา

พัฒนาทักษะ/เวิร์กชอป รับสมัครอีก 6 วัน

New Me Camp ค่ายปฎิบัติการเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ ครั้งที่ 7

เปิดประสบการณ์การเข้าค่าย เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 พร้อมฝึกทักษะ Soft skills ผ่านการทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาให้น้องๆพร้อมก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิต จากประสบการณ์จริง

วิทยาศาสตร์

MARINE CAMP 41st

โอกาสสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาถึงแล้วกับ Marine Camp ครั้งที่ 41 ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากพี่ๆนิสิตมารีนจุฬา ที่ขนทั้งกิจกรรม ความรู้และความสนุกมาให้แบบไม่อั้น!!

อาสา/อนุรักษ์

B-CAMP ครั้งที่ 6 ค่ายปฐมพยาบาลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นค่ายที่จะพาน้องๆไปศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน และอบรมความรู้ทางการแพทย์ 1ค่ายของเราจะได้รับ 2 เกียรติบัตร 1.เกียรติบัตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2.เกียรติบัตรจิตอาสา

เทคนิคการแพทย์/สหเวช ปิดรับสมัครแล้ว

Medtech camp ค่ายนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3 พร้อม Workshop

ตะลุยห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาล แนะแนวการเรียนต่อ เส้นทางสู่นักเทคนิคการแพทย์ Workshop ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จากประสบการณ์ตรงกับนักเทคนิคการแพทย์ พร้อมรับเกียรติบัตรออกโดยรพ.