หมวดหมู่ - กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ค่ายอาสา รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

SPREAD THE WORD – cancer awareness raising events

📢 ขอเวลาเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนอ่านข้อความนี้เพียงสักครู่ ‼ 👀 โอกาสที่จะได้เก็บแต้มสร้าง portfolio มาถึงแล้ว แถมยังไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ‼

กิจกรรมอื่นๆ

โครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18)

Polymer Technology Summer Camp สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางและพอลิเมอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฏี-ปฏิบัติ ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และศึกษาดูงานการผลิตยางและพลาสติก

กิจกรรมอื่นๆ เศรษฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

[เลื่อนไม่มีกำหนด] ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (TESA 6)

ในยุคที่ "ทุนนิยม" ส่งผลกับการดำเนินชีวิต TESA6 ในปีนี้จึงเป็นค่ายที่ให้มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวระบบทุนนิยม ว่าเราจะสามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองเท่าทันกับระบบทุนนิยมนี้ได้อย่างไร

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

TEDxPathumWanWomen 2020

มอบประสบการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลายรวมทั้งเปิดโลกทัศน์ อีกทั้ง speaker หลายท่านที่พร้อมจะจุดประกายความคิดและเปิดเผยประสบการณ์ในด้านความคิดและแนวทางสู่ความสำเร็จ

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

Design Thinking: ออกแบบบ้านใหม่ให้ Safe Internet

ดีแทค Safe Internet ขอเชิญชวนน้องๆ ระดมสมอง ออกไอเดีย กับกิจกรรม 'Design Thinking: ออกแบบบ้านใหม่ให้ Safe Internet' เพื่อร่วมออกแบบเว็ปไซต์ใหม่สู่การพัฒนาสังคมออนไลน์ในแบบที่พวกเราอยากเห็น