หมวดหมู่ - กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมออนไลน์ ปิดรับสมัครแล้ว

เสวนาวิชาการ เรื่องสิทธิมนุษยชนภายในโรงเรียน

กิจกรรทนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องสิทธิของตนที่พึงมี และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

Empower Youth (Thailand) Workshop

เยาวชนกับจิตอาสา = เก็บขยะ? ปลูกป่า? แจกของ? ทาสี? สอนภาษา? บริจาค? นั่งสมาธิ? ร่วมเรียนรู้มิติใหม่ของยุวจิตอาสาเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ!

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18)

Polymer Technology Summer Camp สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางและพอลิเมอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฏี-ปฏิบัติ ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และศึกษาดูงานการผลิตยางและพลาสติก

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

Heal the World Mission ส่งพลังฮีล เติมความปรารถนาดีให้โลก

หากคุณคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้อยากทำสิ่งดีๆให้โลก โอกาสมาถึงแล้ว ร่วมเติม “กำลังใจ” ให้ผู้คนผ่านHeal the World Mission & ส่งพลังฮีล ด้วยการร่วมกิจกรรมจุดเทียน 2 ล้านดวงวันมาฆบูชานี