หมวดหมู่ - แนะแนวคณะ/เรียนต่อ

วิศวกรรม รับสมัครอีก 2 วัน

Engineering To Go #Plus Level’64

ค้นหาตัวเอง เราเหมาะกับวิศวะจริงหรือเปล่าพร้อมเรียนรู้แบบเจาะลึกวิศวกรรม 15 สาขา ทบทวนและเก็งข้อสอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สนุก มัน แบบเด็กวิศวะแน่นอน!!!

แนะแนวคณะ/เรียนต่อ รับสมัครอีก 4 วัน

CSCamp 13 ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 ในปีการศึกษา 2564 ได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานและหัวใจที่สำคัญอย่างหนึ่งของ "วิทยาการคอมพิวเตอร์"

นิติศาสตร์ รับสมัครอีก 4 วัน

แนะแนวนิติศาสตร์ LIVE 64

แนะแนวนิติศาสตร์ Online ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แจกแนวข้อสอบวิชาเฉพาะ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2564 เก็บตรงจากสนามสอบ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบและวิธีการเตรียมตัว

แนะแนวคณะ/เรียนต่อ รับสมัครอีก 5 วัน

ห้องเรียนคณะจำลอง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี SS.2

ค้นหาตัวเองกับคณะในฝันกับโอกาสให้น้องๆได้ลองเรียนวิชาจากคณะที่สนใจได้ก่อนศึกษาจริง กับกิจกรรมห้องเรียนจำลอง พบรุ่นพี่คนเก่งที่ขนความรู้และประสบการณ์มากมายมาแบ่งเป็นทั้งภาคทฤษฎีและ Workshop