หมวดหมู่ - ค่ายแนะแนว

กิจกรรมออนไลน์ ค่ายแนะแนว จิตวิทยา

ห้องเรียนจำลอง: คณะจิตวิทยา Psychology Class by ONCEs รุ่น 5

ค้นหาตัวเองกับคณะในฝันกับโอกาสพิเศษสำหรับน้องๆ มัธยม ให้ได้ลองเรียนวิชาจากคณะที่น้องๆสนใจได้ก่อนศึกษาจริงกิจกรรมห้องเรียนคณะจำลอง : คณะจิตวิทยา ลงลึกถึง3สาขาให้น้องๆได้ตัดสินใจอย่างมั่นใจกับรุ่นพี่คณะคนเก่ง !