หมวดหมู่ - ค่ายวิทย์

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

LET FLY ค่ายเจาะลึกคณะด้านการบิน

Let fly camp ค่ายเจาะลึกคณะการบินกับพี่ๆจาก 4มหาลัย (การบินพลเรือน /เกษตร /รังสิต /จุฬาฯ) จัดเต็มWorkshop กับครูฝึกนักบิน แอร์โฮสเตจ พร้อมทั้งขนส่งการบิน พร้อมรับประกาศณียบัตร มาได้ทุกแผนการเรียนจ้า

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 13

ร่วมเรียนรู้การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 13

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 2 ค่าย 2

"ข้างหน้าเป็นดวงดาว ตรงเท้าเป็นทะเล" สำหรับน้องๆ ที่มองหาแรงบันดาลใจ ค่ายนี้อาจจะเป็นคำตอบ อัดแน่นไปด้วยความรู้ความสนุกสนานอย่างแน่นอน

ค่ายวิทย์ ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

การแข่งขันตอบปัญหาชีวเคมี ม.ปลาย ชิงโล่พระราชทาน และทุนการศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 1 โดยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 45,000 บาท