หมวดหมู่ - ค่ายวิทย์

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ร่วมเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน กับ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: POWER GREEN CAMP 12

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิทย์

Go Genius One Day Camp : แก๊งซ่าท้าทดลองวิทย์กับนักประดิษฐ์ฯ

พวกเราชาวแก๊งซ่าขอเชิญน้อง ๆ มาท้าทดลองกับค่าย "Go Genius One Day Camp แก๊งซ่าท้าทดลองวิทย์กับนักประดิษฐ์อัจฉริยะ" จัดโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

ค่ายวิทย์ ค่ายเกษตร/ประมง เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพรรณไม้สวยด้วยรังสีสู่เยาวชน

เปิดรับสมัครน้องๆ ม.ปลายที่มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีทางรังสีกับพืชในด้านต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรม น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการจริง

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิทยาศาสตร์ Formica Sci – Camp #15

มาแล้วนะคะซิสสส สำหรับค่ายคุณภาพที่รอคอย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ Formica Sci - Camp #15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Nuclear Camp #11

ค่ายที่จะมาให้น้องๆ ได้รู้ว่ารังสีและนิวเคลียร์ที่หลายคนกลัวนั้นที่จริงมีประโยชน์อะไรบ้าง และยังได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับมันด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมที่ทางค่ายเตรียมไว้ให้ รับรองว่าได้ความรู้และความสนุกกลับไปแน่นอน