หมวดหมู่ - ค่ายวิทย์

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิทย์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (JSTP) รุ่นที่ 23

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

ค่าย I am Sci ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ จะได้โชว์ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ในการทำโปรเจคหรือโครงงาน ภายใต้การดูแลของพี่ๆ นักศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาอย่างใกล้ชิด

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

โครงการ TU Science Camp ครั้งที่ 16

เตรียมตัวให้พร้อมกับค่ายนักวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนรอคอย ค่าย TU SCI CAMP ครั้งที่ 16 ขอพาน้องๆ มาศึกษาเรียนรู้และสัมผัสการเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ว่าจริงๆ แล้วเราเรียนอะไร

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Youth Industrial Chem Camp 3rd ค่ายเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ม.แม่โจ้

ค่ายนักเคมีอุตสาหกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 มาเปิดประสบการณ์ด้วยกัน ในการจำลองกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องแลป วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ม.สงขลานครินทร์

เป็นค่ายที่เปิดให้กับน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ได้เข้ามาเรียนรู้ว่าจุลชีววิทยาคืออะไร เรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไรได้บ้าง ให้น้องๆ ลองเรียนรู้ปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อค้นหาตัวตนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย