หมวดหมู่ - ค่ายวิศวะ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

SUPER ENGINEER 12 – ครั้งสุดท้ายของปี

ครั้งสุดท้ายของปี ! ค่ายเจาะลึกด้านวิศวะฯ รวมทีมพี่วิศวกรที่จบจาก 4 มหาลัย (จุฬา ลาดกระบัง มหิดล เกษตร) WORKSHOP จัดเต็ม พร้อมกับได้รู้จักกับอาชีพวิศวกร มากยิ่งขึ้น พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 4 วัน

PETRO CAMP V ค่ายภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ม.ศิลปากร

เรียนได้ไม่ง้อ GAT/PAT โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ที่อยากเข้าศึกษา สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับ (SU-TCAS รอบ Portfolio)

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 5 วัน

ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (BN#14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ค่ายแนะแนวสำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมสาสตร์ มีการให้ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 7 วัน

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 2019 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

น้องๆ จะได้รับความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการจริง และสามารถมีสิทธิเข้าศึกษาใน SU-TCAS 63 โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ