หมวดหมู่ - ค่ายวิศวะ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 10 (ENE Camp)

มาแล้วจ้า!!! ใบสมัครค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สำหรับน้องๆม.ปลาย และ ปวช.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสนใจในด้านนี้ รับรองว่าน้องๆจะได้รับทั้งความรู้เเละความสนุกจากค่ายนี้ไปแน่นอน แล้วเจอกันจ้า

ค่ายติว ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายวิศวบริการ ครั้งที่ 29 ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ค่าย "วิศวบริการ ครั้งที่ 29 " ค่ายดีๆ สำหรับน้องชั้นม.6ที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ค่ายที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ในส่วนของวิชาคณิต ฟิสิกส์ และเคมี

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

Petro Summer Camp 2018 ค่ายปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ม.ศิลปากร

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ที่กำลัังจะขึ้นชั้น ม.4-ม.6 ในปีการศึกษา 2561 จะได้มาร่วมกันค้นหา ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน "ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์" แถมได้ portfolio ไว้ยื่นเข้าศึกษา SU-TCAS ด้วย