หมวดหมู่ - ค่ายวิศวะ

ค่ายการบิน ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018

ค่ายที่จะทดสอบว่าน้องๆ เหมาะที่จะเป็นนักบินหรือไม่ น้องๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินเเละนักบินพาณิชย์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอีกด้วย

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิศวะ รับสมัครอีก 7 วัน

ค่ายสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ IBot Camp 10 ตอน New Hope

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยพี่ๆ ชุมนุมโรบอท วิศวฯ ลาดกระบัง

ค่ายการบิน ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

Aero Camp 2017 ค่ายสานฝัน…คนการบินครั้งที่ 13

โอกาสของน้องๆ มาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ที่สนใจทางด้านการบินต้องอย่าพลาด Aero Camp 2017 ค่ายสานฝันคนการบินครั้งที่ 13 "Raise your wings... Chase your dream"

ค่ายคอม/ไอที ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ClickcampX ค้นหาความเป็น “วิศวะคอม” กับพี่ๆ มหิดล

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และค้นหาตัวตนของตัวเองในสายอาชีพ 'วิศวกรคอมพิวเตอร์' ว่าวิศวกรคอมเขาเรียนอะไร? ทำอะไรบ้าง? แล้วมาเจอกันในค่าย "ClickcampX"

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Pre Bme-RSU ครั้งที่ 7 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ BME ทำ Workshop เกี่ยวกับ อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์