หมวดหมู่ - ค่ายครู

ค่ายครู ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย 5 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ

ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มาร่วมตามหาความฝันบนเส้นทางของการเป็นครู จัดเต็มความรู้และความสนุกตลอด 5 วัน 4 คืน

ค่ายครู ค่ายแนะแนว

ค่ายศิลป์ปั้นครู ครั้งที่ 4 ตอน “SILP เด้อ REAL หล่า”

ค่ายศิลป์ปั้นครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาให้กับ น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในวิชาชีพครู

ค่ายครู ค่ายอาสาปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันปั้นครูจิตอาสา โดย ติวเตอร์แพรไหม

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาปลูกจิตวิญญาณความเป็นครู!! กับค่ายสานฝันปั้นครผูจิตอาสา ที่จะพาน้องๆที่มีความฝัน หาแรงบันดาลใจในเส้นทางสายอาชีพครู มาประลองสนามติว PAT 5 พร้อมพาลงมือฝึกครูจิตอาสา

ค่ายครู ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

น้อง ๆ จะได้สัมผัสความเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานจากกิจกรรมที่พี่ค่ายทุกคน ได้คัดสรร และจัดเตรียมมาให้น้องๆ ในค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16

ค่ายครู ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 13” คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เตรียมปากกา หาดินสอ เปิดหนังสือ แล้วมาร่วมกันจดบันทึกความฝัน ความทรงจำและเรียนรู้ความเป็นครู ได้ที่ “ค่ายอยากเป็นครู โครงการ 13: Dream book looks so KRU บันทึกฝัน ฉันจะเป็นครู