ค่ายหมอ/ทันตะ/วิทย์สุขภาพ

ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว

ค่ายเตรียมพร้อมสู่เส้นทางพยาบาล #ค่าย4 โดย บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด

กิจกรรมเวิร์คช็อปกับพยาบาลวิชาชีพพร้อมใบรับรอง ณ ชนันดา เลควิว รีสอร์ท (ริมทะเลสาบ) อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนว

มหกรรม พี่หมอ ..พบน้อง (รวมหมอ 3 ด้าน)

มหกรรม พี่หมอพบน้อง.. (พบหมอ 3 สาขา) 1.แพทย์ 2.สัตวแพทย์ 3 ทันตแพทย์ ค่ายที่น้องๆ จะได้ค้นหาตนเอง พร้อมเรียนกับ คุณหมอตัวจริง น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เวิร์คชอปแบบจัดเต็ม พร้อมรับใบประกาศฯ